Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

June 30, 2010
 

Це видання є практичним посібником, в якому зроблено акцент на умовах застосування суддями України положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, досліджено питання гласності судового процесу та особливості відносин судів із журналістами та ЗМІ, а також інші актуальні питання, пов’язані із реалізацією права на свободу вираження поглядів.

Книга є актуальною для суддів, працівників правоохоронних органів, науковців, викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, журналістів, а також широкому колу читачів, які бажають знати свої права.