Кабмін вніс законопроект щодо доступу до інформації для людей з вадами слуху

February 7, 2017

3 лютого 2017 року з ініціативи Кабінету Міністрів на розгляд Верховної Ради було внесено Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушенням слуху №6031. Необхідність його ухвалення випливає із ратифікації Україною Конвенції про права інвалідів, за якою держави-члени зобов’язані забезпечувати й заохочувати повну реалізацію всіх прав людини й основоположних свобод всіма особами з інвалідністю. Підготовлений Держкомтелерадіо законопроект передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів:

 • Кодексу цивільного захисту України,
 • Законів України:
 • «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
 • «Про кінематографію»,
 • «Про рекламу»,
 • «Про вибори Президента України»,
 • «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»,
 • «Про телебачення і радіомовлення»,
 • «Про вибори народних депутатів України»,
 • «Про засади державної мовної політики»,
 • «Про всеукраїнський референдум»,
 • «Про Суспільне телебачення і радіомовлення»,
 • «Про місцеві вибори».

У всіх цих нормативно-правових актах запропоновано зміну термінології з осіб з «вадами» слуху та зору на осіб з «порушеннями» слуху та зору.

Законопроект передбачає, що телерадіоорганізації (незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) повинні забезпечити переклад на українську жестову мову та/або субтитрування офіційних  повідомлень, зокрема виступів вищих посадових осіб держави, та інформації про надзвичайні ситуації (попередження та ризик їх виникнення), що становлять загрозу життю чи здоров’ю громадян України, а також кіно-, відеофільмів, передач і програм з урахуванням вимог, установлених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Частка загального обсягу телевізійного добового мовлення, що має бути адаптована для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на українську жестову мову та/або субтитрування, має міститися у заяві про видачу ліцензії на мовлення телеорганізації, а особливості адаптації – у статуті телеорганізації. Частка адаптованого мовлення має складати не менше 10 відсотків (крім реклами) до 2017 року, 20 відсотків – до 2018 року, 50 відсотків – до/з 2020 року з урахуванням жанрового розподілу програм та передач відповідно до вимог, установлених Національною радою.

Щодо виборів та референдуму, то передвиборна агітація, у тому числі політична реклама та теледебати, результати опитувань громадської думки, пов’язаного з виборами та референдумом, та офіційне оголошення результатів виборів, що транслюється в режимі відео, зокрема на телебаченні та в Інтернеті, запропоновано адаптовувати для сприйняття особами з порушеннями слуху шляхом перекладу на українську жестову мову та/або субтитрування з урахуванням вимог, установлених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідно до запропонованих змін на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення планують покласти наглядові повноваження з дотримання цих вимог, але не лише самого факту адаптації, а й її якості та достовірності. За недотримання зазначених вище вимог телерадіоорганізація сплачує штраф у розмірі 5 % від розміру ліцензійного збору.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61060