Зареєстровано законопроект щодо вдосконалення норм прозорості медіавласності

July 31, 2017

18 липня 2017 року у Верховній раді України був зареєстрований проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (№ 6762, н.д. Микола Княжицький, Олександр Сочка, Олександр Бригинець та Вадим Денисенко).

В проекті уточнюється поняття «власник суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення» та «афілійована особа». Відтепер остання включатиме і тих юридичних осіб, в яких сам суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення має істотну участь.

Окрім цього, пропонується доповнити Закон «Про телебачення і радіомовлення» визначеннями «вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи» (який, фактично, розширює і уточнює поняття «контроль»), «значний вплив на управління або діяльність юридичної особи», «ключовий учасник», «юридична особа, стосовно якої не існує контролерів-фізичних осіб», «трастова конструкція (траст)» та іншими.

Змін може зазнати і коло суб’єктів, які матимуть право засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги. Так, пропонується надати відповідне право органам місцевого самоврядування, телерадіоорганізаціям, що створюються на підставі Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення», іншого закону, а також державному підприємству «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступнику. В той же час, планується поширити заборону засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами об’єднанням підприємств (а це, відповідно до Господарського кодексу України, асоціації (підприємств), корпорації, консорціуми, концерни або інші об’єднання підприємств, передбачені законом).

Проектом передбачається обов’язок зазначати адресу веб-сайту, де розміщується інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, в Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; визначається, що неподання, несвоєчасне подання суб’єктом інформаційної діяльності інформації про свою структуру власності або подання інформації, що не відповідає дійсності, може стати підставою для визнання структури власності непрозорою, а відтак – прийняття Національною радою з питань телебачення і радіомовлення рішення про визначення порядку усунення порушень вимог щодо прозорості структури власності (яке має бути виконане у відповідний строк, визначений цим рішенням) або рішення про відмову у продовженні або переоформленні ліцензії, і може стати підставою для застосування санкцій, передбачених цим Законом. Окрім цього, змінюється строк подання до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності – проектом пропонується встановити такий строк до 20 січня кожного року.

Законопроект також уточнює повноваження Національної ради у сфері забезпечення дотримання вимог щодо прозорості структури власності суб’єктів інформаційної діяльності. Зокрема, вона матиме право витребувати від ліцензіата або заявника інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є його учасниками (в тому числі акціонерами) або власниками, а також юридичних осіб, що входять до структури власності ліцензіата або заявника; копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого з власників суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; прийняти рішення про виклик в засідання для надання пояснень особи, про визнання власником якої вказано у наданих ліцензіатом або заявником документах, тощо. При цьому, якщо буде виявлений факт невідповідності ліцензіата нормам прозорості структури власності, то Національна рада матиме право подати до суду позов про анулювання ліцензії такого суб’єкта на мовлення.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62338