Депутати пропонують запровадити обов’язкове видання друкованих ЗМІ українською мовою

February 16, 2018

Народні депутати 8 лютого 2018 року зареєстрували в Парламенті проект Закону «Про внесення змін до статті 24 Закону України “Про засади державної мовної політики” щодо розширення сфери застосування української мови в друкованих засобах масової інформації» (проект № 8018,  н.д. Тарас Батенко, Віталій Купрій, Олександр Дубінін та ін.). Документом пропонується нова редакція частини шостої статті 24, яка регулює мову друкованих засобів масової інформації.

Законопроект передбачає, що друковані ЗМІ в Україні мають видаватися державною мовою, окрім деяких винятків. Зокрема, видання державних та комунальних, а також друкованих засобів масової інформації, засновниками яких є суб’єкти господарювання державної і комунальної форм власності, може здійснюватись, крім української, також мовами корінних народів України.

Приватні друковані ЗМІ можуть видавати іншою мовою не більш як 50 % тиражу. Це обмеження не поширюється на приватні видання, які виходять однією або декількома офіційними мовами ЄС. До видань, що видаються “іншою мовою”, пропонується відносити, у тому числі, двомовні та багатомовні видання.

У законопроекті також передбачено обов’язок видавати всі мовні версії під однаковою назвою, з відповідністю по змісту, обсягу та способу друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватись в той же день. Крім того, у місці розповсюдження друкованого ЗМІ, що видається не державною мовою, паралельно має розповсюджуватися україномовна версія видання, з кількістю, що рівна або більша 50 %  кількості іншомовних примірників.

Проект встановлює вимогу, що протягом першого року, в разі набрання чинності цими змінами, мінімальна частка тиражу друкованих засобів масової інформації, що видається державною мовою, має становити 20 %, а протягом другого року – 35 %.

На даний момент, законодавство дозволяє засновникам друкованих ЗМІ самостійно визначати мову видання відповідно до установчих документів.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63453