Депутати зареєстрували законопроект про мовлення громад

January 9, 2017

22 грудня 2016 року у Верховній Раді України членами Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики було зареєстровано Проект Закону про засади діяльності мовлення територіальних громад в Україні (№ 5582, н.д. Сюмар В.П., Шверк Г.А., Опанасенко О.В., Кондратюк О.К., Червакова О.В., Онуфрик Б.С., Стеценко Д.О., Севрюков В.В., Павленко Ю.О., Сочка О.О.).

Законопроектом пропонується детальніше врегулювати мовлення громад, яке, згідно з термінологією законопроекту, має прийти на заміну комунальним аудіовізуальним мовникам. Так, право на заснування мовника отримують органи місцевого самоврядування, що відповідно до закону наділені правом представляти інтереси територіальної громади (сільські, селищні та міські ради). Мовники територіальних громад діятимуть у формі комунальних некомерційних підприємств та фінансуватимуться з таких джерел як місцевий бюджет, доходи з використання прав інтелектуальної власності, абонентська плата та інші джерела, не заборонені законодавством. Будь-який чистий прибуток від діяльності мовника громади може спрямовуватися лише на вдосконалення власного матеріально-технічного забезпечення, програмної сітки (через купівлю прав інтелектуальної власності) та благополуччя власних працівників.

Автори пропонують таку структуру органів управління мовника:

  • громадська рада (є наглядовим органом, що складається з 5-11 осіб; має засідати не рідше одного разу на квартал; рішення приймаються більшістю від присутніх на засіданні членів);
  • наглядова рада (не є обов’язковою, може утворюватися в разі необхідності)
  • керівник, що призначається громадською радою;
  • редакційна рада (половина складу призначається громадською радою, інша половина – творчим колективом мовника); у разі, якщо кількість населення громади є меншою за 100 осіб, то її функції може виконувати головний редактор, що призначається керівником за погодженням з громадською радою.

Члени Громадської ради обиратимуться комісіями, створеними органами місцевого самоврядування, на три роки на підставі конкурсного відбору з-поміж представників від громадських об’єднань, які працюють не менше року на території громадиу сфері соціального захисту населення; освіти і науки; наукової та науково-технічної діяльності; національно-патріотичного виховання; спорту, культури та мистецтва; журналістики; розвитку місцевого самоврядування; у молодіжній сфері. У разі відсутності відповідних громадських об’єднань допускається входження до громадських рад представників юридичних осіб усіх форм власності, що діють на території громади, основна діяльність яких має відбуватися у згаданих вище сферах.

Ліцензування діяльності мовника громади відбувається у загальному порядку, передбаченому аудіовізуальним законодавством. Втім, ліцензійний збір встановлюється у розмірі 10% від мінімальної заробітної платні. Мовники матимуть забезпечити цілодобове місцеве мовлення, трансляцію 100% національного аудіовізуального продукту, 75% мовлення українською мовою, а також не менше 75% обсягу власного продукту робити з передач, в яких висвітлюються суспільно-важливі події місцевого значення.

У разі, якщо мовник не зможе забезпечити ефір програмами власного виробництва, решту часу трансляції, вільну від власного продукту, має становити трансляція однієї з програм НСТУ або інших мовників територіальних громад. Обмін між НСТУ та мовниками відповідними програмами має відбуватися на безоплатній основі.

Щодо контентної складової, то мовникам буде заборонено транслювати передвиборну агітацію та політичну рекламу, реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. 

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60789.