Інституції ЄС розробляють Регламент про прозорість і таргетування політичної реклами

February 14, 2023

З початку лютого 2023 року депутати Європейського парламенту працюють над Регламентом про прозорість та таргетування політичної реклами. 

У процвітаючій демократії громадяни повинні отримувати об’єктивну, прозору та плюралістичну інформацію, вільну від маніпуляцій. Вони повинні мати можливість легко розпізнавати політичну рекламу, особливо в Інтернеті, і знати, хто за нею стоїть. Ми також повинні обмежити та суворо контролювати використання таргетингових технологій. Новий регламент забезпечить сучасні правила по всьому ЄС для захисту наших демократичних процесів” – заявив міністр у європейських справах Чехії Мікулаш Бек. 

Перед тим, як Європейський парламент взявся до розгляду Регламенту, відбувалося таке. 

Держави-члени ЄС були занепокоєні, адже їм не вдавалося забезпечити повну  прозорість політичної реклами на своїх територіях. Це впливало на проведення справедливих і відкритих виборів. Після того, як суперечливими методами політичної реклами користувалися під час референдуму у Великобританії в 2016 році, держави-члени ЄС відзначили потребу провести реформи у цій сфері.

Крім того, використання особистих даних громадян такими компаніями, як Cambridge Analytica викликало серйозне занепокоєння щодо незалежності демократичного процесу виборів. Наприклад, штаб Дональда Трампа під час виборів у США 2016 року використовував послуги цієї компанії, аби вплинути на поведінку виборців за допомогою цільової реклами.

25 листопада 2021 року Європейська Комісія представила Раді ЄС пропозицію спеціального акту прямої дії, який би регулював політичну рекламу по всій території ЄС. Після обговорення Регламенту та внесення своїх пропозицій, 13 грудня 2022 року Рада ЄС погодила мандат та передала Регламент Європейському парламенту, де 2 лютого 2023 року акт передали на доопрацювання у профільний Комітет. 

Сьогодні політичні кампанії дедалі частіше проводяться в Інтернеті та виходять за межі національних кордонів. Тож цей Регламент спрямований на:  

  • гармонізацію стандартів політичної реклами;
  • встановлення єдиних стандартів прозорості політичної реклами в ЄС;
  • обмеження використання таргетованої реклами з політичними цілями;
  • захист фізичних осіб при обробці їхніх персональних даних.

Деякі з інструментів, які пропонує запровадити Регламент:

  • Маркування політичної реклами

Надавачі рекламних послуг (providers of advertising services) зобов’язані маркувати політичну рекламу. Так, щоб громадяни отримували інформацію про спонсорів, джерела фінансування та зв’язки реклами з конкретними виборами чи референдумами. 

Кожна політична реклама має містити “чітке, помітне та однозначне” маркування про те, що вона є нічим іншим, як політичною рекламою. Воно має бути ефективним, щоб у випадку подальшого поширення реклами маркування лишалося на місці.

  • Збереження інформації 

Надавачі рекламних послуг мають зберігати інформацію, якою вони володіють у зв’язку з випуском політичної реклами: дані про кампанію, з якою пов’язана така реклама, про суму, яка сплачена за надану послугу, про особу спонсора, його контактні дані тощо.

  • Звітування та доступність  

Надавачі рекламних послуг повинні періодично звітувати у своїй річній фінансовій звітності про те, які послуги з політичної реклами вони надали. Вони мають надавати інформацію компетентним органам та іншим зацікавленим особам, якщо ті звертатимуться з відповідними вимогами. Наприклад, компетентні національні органи мають право вимагати надати інформацію про спонсорів та джерела фінансування, а надавачі повинні у зрозумілому форматі надати повні і достовірні дані протягом 10 робочих днів

Іншими зацікавленими суб’єктами можуть бути члени організації громадянського суспільства, національні або міжнародні спостерігачі за виборами, журналісти тощо. 

  • Повідомлення про незаконну рекламу та санкції 

Надавачі рекламних послуг, які поширюють політичну рекламу, повинні запропонувати спеціальні інструменти для повідомлення про незаконну політичну рекламу. Завдяки таким інструментам будь-хто безкоштовно зможе повідомити надавача, що його політична реклама не відповідає Регламенту. 

За порушення положень Регламенту може накладатися адміністративний штраф та фінансові санкції. Їх має встановити кожна держава окремо. 

  • Захист персональних даних 

Надавачі не можуть використовувати таргетинг, який передбачає опрацювання персональних даних, що розкривають расову чи етнічну приналежність, політичні переконання, релігійні чи філософські вірування, чи членство в професійних спілках, і опрацювання генетичних даних, біометричних даних для цілі єдиної ідентифікації фізичної особи, даних стосовно стану здоров’я чи даних про статеве життя фізичної особи чи її сексуальної орієнтації. Ці випадки зазначені у Загальному регламенті ЄС про захист даних (переклад українською за посиланням) та Регламенті про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних установами, органами, офісами та агентствами Союзу, та про вільний рух таких даних.

Надавачі повинні впровадити внутрішню політику, яка чітко та зрозумілою мовою опише методи таргетингу. Вони також повинні вести облік джерел, звідки вони взяли персональні дані.

Такі заходи допоможуть боротися з дезінформацією, маніпулюванням інформацією та втручанням у вибори, а також гарантувати відкриті демократичні вибори в державах-членах ЄС.

До речі, Регламент створений на основі Кодексу практики ЄС щодо дезінформації та реалізує його рекомендації. Зобов’язання Кодексу поширюються лише на його добровільних підписантів. А Регламент накладатиме зобов’язання на надавачів рекламних послуг у всіх державах-членах ЄС. 

Скоріше за все, Регламент приймуть вже цього року. Пояснювальна записка до акту говорить, що інструменти Регламенту необхідно запровадити у 2023, адже вони мають ефективно діяти вже напередодні виборів до Європейського парламенту в травні 2024 року.

У наступних публікаціях ЦЕДЕМ ми детальніше проаналізуємо зміст Регламенту та чи матиме він вплив на Україну.