FATF внесла зміни до своєї рекомендації: що зміниться для українських неприбуткових організацій

December 1, 2023

Цього місяця FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) випустила оновлення Рекомендації 8 та Пояснювальної записки до неї. Вийшов також оновлений посібник найкращих практик протидії використання неприбуткових організацій з метою фінансування тероризму (Best Practices Paper – BPP).

Зміни до Рекомендації 8 та Пояснювальної записки до цієї рекомендації є обов’язковими до виконання в Україні – отже, прямо впливатимуть на правове середовище ОГС. Держава враховуватиме їхні вимоги, оцінюючи неприбуткові організації на ступінь ризику участі у фінансуванні тероризму (ФТ). З цим ризиком пов’язане посилення заходів фінансового моніторингу, яке для організацій часто обертається ускладненим банківським обслуговуванням та посиленим моніторингом транзакцій організацій. 

Серед найважливіших змін у цих документах відзначимо:

FATF більше не вважає всі неприбуткові організації (НПО) вразливими для використання з метою ФТ, а лише визнає, що деякі НПО можуть бути використані з метою ФТ

Держави зобов’язані запроваджувати цілеспрямовані, пропорційні заходи, засновані на ризик-орієнтованому підході. Однак при цьому не перешкоджати законній роботі НПО, а стимулювати їх до прозорої активності та пропагувати підзвітність.

Держави мають розуміти різний ступінь ризику фінансування тероризму для НПО та враховувати, що певні НПО можуть підпадати під низький ризик, мати внутрішні регуляторні заходи протидії та контролю для подолання ризику – або вже діють відповідно до спеціально встановлених законодавством норм (тоді додаткові заходи не потрібні).

Ознайомитись з оновленнями Рекомендації 8 та Пояснювальної записки до неї можна за цим посиланням: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html.

Натомість BPP не має зобов’язального характеру – це прямо прописано у вступі до посібника – водночас, можна спрогнозувати його позитивний вплив на НПО в Україні. Адже він задовольняє запит державного сектору на роз’яснення особливостей застосування вимог Рекомендації 8 та ризик-орієнтованого підходу.

Відзначимо такий пункт цього документу:

Організації, що працюють в неприбутковій сфері і не підпадають під функціональне визначення FATF, включають організації, які в основному здійснюють дослідження та/або адвокатують зміни в державну політику, але не збирають і не розподіляють кошти для неприбуткових цілей.

(ориг. Organisations working in the not-for-profit realm, which are not in scope of the FATF functional definition, include organisations that primarily conduct research and/or advocate for changes in public policy but do not raise or disburse funds for NPO causes.) 

Це фактично виводить аналітичні центри (think-tanks) з-під визначення НПО від FATF, а відповідно – і з-під дії Рекомендації 8. Потенційно це знімає з України зобов’язання оцінювати їх на предмет ризиковості до використання з метою фінансування тероризму (і зобов’язувати суб’єкти первинного фінансового моніторингу – передовсім, банки – застосовувати посиленні заходи фінансового моніторингу до таких організацій).

Наразі складно прогнозувати, чи прийме український державний сектор такий підхід, але саме він рекомендований до впровадження для забезпечення покращення правового середовища діяльності ОГС.

Ознайомитись з посібником BPP можна за цим посиланням: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/Bpp-combating-abuse-npo.html.

Цей матеріал підготовлений ЦЕДЕМ в межах проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”, що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).