Комітет рекомендував Раді проект щодо забезпечення прозорості власності Зеонбуду

November 13, 2018

7 листопада 2018 року Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендував Проект Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям” (проект №9161, н.д. Юрій Береза, Олександр Шевченко), зареєстрований 4 жовтня 2018 року.

Перш за все, проект пропонує прямо зазначити, що кінцевим бенефіціарним власником(ами) провайдера програмної послуги багатонаціональної цифрової ефірної телемережі із загальнонаціональним покриттям можуть бути лише громадянини України. Також, зазначається, що ЮО та ФОПам, зареєстрованим в офшорних зонах (перелік визначений Розпорядженням КМУ №143-р від 23 лютого 2011 року), а також особам без громадянства забороняється брати участь у провайдері програмної послуги на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами. Це правило поширюється і на створення та діяльність провайдера, (спів)засновниками, (спів)власниками якої є нерезиденти, що зареєстровані в одній з зазначених офшорних зон. Така ж заборона участі уточнена і щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, які вони створили.  Недотримання вказаних вимог вважатиметься підставою для відмови Нацрадою у видачі ліцензії провайдера програмної послуги багатоканальної цифрової ефірної телемережі із загальнонаціональним покриттям. Більше того, внаслідок порушення ліцензія може бути анульована в судовому порядку за поданням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, якщо за підсумками щорічного звіту буде встановлена зміна в структурі власності провайдера, що не відповідає згаданим вимогам.

Наслідком ігнорування згаданих вимог автори вбачають підставу для відмови у видачі та продовженні ліцензії провайдера програмної послуги. Крім того, Нацрада, з питань ТБ і радіомовлення наділяється повноваженнями додатково запитати і отримати від заявника інформації щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є засновниками або власниками провайдера, зокрема, акціонерами, а також щодо осіб, які входять до структури власності заявника-провайдера. Така інформація включатиме в себе належним чином засвідчені копії статутних документів, правочинів та інших документів, завдяки яким будь-хто з власників набув прямої чи опосередкованої істотної участі у юридичній особі, яка подала заяву про видачу чи продовження ліцензії. Проект також встановлює вимогу нотаріально засвідчення поданих документів та їх перекладів.  У разі недотримання зазначених вимог щодо прозорості структури власника чи подання неповного пакету документів, Нацрада повертатиме документи заявнику без розгляду, проте заявник-провайдер матиме право повторно подати виправлені документи до впродовж 10 календарних днів від дати першого подання пакету.

Проект також пропонує зміни до ЗУ “Про телекомунікації”, встановлюючи особливі вимоги до структури власності юридичних осіб – операторів телекомунікацій, суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з технічним обслуговуванням та експлуатацією телекомунікаційних мереж. Зокрема, на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами не має бути: осіб, зареєстрованих в офшорах; осіб без громадянства; резидентів країни, визнаних Радою агресором або державою-окупантом, та юридичних осіб, учасниками (акціонерами) яких є такі особи; партій, профспілок чи релігійних організацій та юридичних осіб, яких заснували ЮО-оператори; громадян, покараних позбавленням волі за вироком суду, а також тих, чия недієздатність була визнана судом. Понад те, встановлена умова, що кінцевим бенефіціарним власником(ами) юридичних осіб-операторів можуть бути лише громадяни України.

Відповідно, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації  у випадку подачі заяви на отримання ліцензії, наділятиметься повноваженнями, що дозволять аналогічно запитувати додаткову інформацію щодо розподілу статутних часток капіталів, копій статутних документів, копії правочинів та інших документів, на підставі яких власники набули прямої чи опосередкованої участі в ЮО-операторові. Крім того, Комісія розроблятиме форму для подачі відомостей про структуру власності такої особи. Невідповідність встановленим проектом вимогам вважатиметься підставою для відмови у видачі ліцензії. Зміна у структурі власності заявника слугуватиме додатковою підставою для переоформлення ліцензії.  У ситуації, коли зміни суперечитимуть вимогам щодо осіб, які можуть володіти корпоративними правами ЮО-оператора, Комісія матиме право відмовити у переоформленні ліцензії.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64741.