Комітет розгляне Проект щодо зміни оцінки критеріїв у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення

July 2, 2018

11 червня 2018 року у Раді був зареєстрований Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо недопущення тиску на незалежні телеканали через відключення аналогового телебачення)» (Проект №8466, н.д. Сергій Міщенко).

Законопроект вносить зміни до ЗУ «Про телебачення та радіомовлення» та «Про національну Раду з питань телебачення і радіомовлення», передбачаючи додаткові умови для переходу телеканалів на цифрове мовлення.

Законопроектом передбачена можливість отримання ліцензії на цифрове мовлення шляхом конкурсу, визначаючи низку критеріїв, які розглядатимуться Нацрадою під час прийняття рішення. Перевага надається телеорганізаціям, які мають велику частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), має кращі фінансово-економічні та професійно-технічні можливості і т.д. При цьому, проектом встановлені визначальні критерії під час прийняття рішення про переможця конкурсу: телеорганізація є організацією суспільного мовлення, здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов та має вищі показники телевізійного рейтингу за останні дванадцять місяців, що передували місяцю, в якому Національною радою було прийнято рішення про оголошення конкурсу. Для цілей Закону передбачається застосування даних вимірювання телевізійної аудиторії (телевізійного рейтингу) глобальної компанії, яка надає послуги з вимірювання в Україні та за її межами, займає лідируючі позиції на ринку вимірювання телевізійної аудиторії в Україні та обирається за рішенням Національної ради.

Проект планується до розгляду на черговому засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики 4 липня 2018 року.

Нагадаємо, що, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення Рішенням від 15 березня 2018 року перенесла строки поетапного вимкнення аналогового телебачення, а на черговому засіданні Уряд затвердив початок вимкнення з 1 липня 2018 року.

Україна, відповідно до угоди Міжнародного союзу електрозв’язку «Женева-2006» мала перейти на цифрове мовлення до 17 червня 2015 року. Утім, Україна не здійснила такого переходу, а мовники продовжують передачу сигналу і в аналоговому і цифровому формату, що є додатковим фінансовим тягарем.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64203.