Комунікація Парламенту України як стратегія: від ситуативності – до системності

September 2, 2016

Представники Верховної Ради України та громадські організації, що входять до ініціативи “Відкритий Парламент”, з травня 2016 року працюють над розробкою комунікаційної стратегії Верховної Ради України.

Стратсесія-2Завдяки спільним стратегічним сесіям у травні та липні 2016 року було визначено слабкі та сильні сторони у комунікації Парламенту України з зовнішніми аудиторіями, а також розпочато розробку необхідних рекомендацій для ефективнішого діалогу.

Зокрема, йдеться про відсутність системного планування, моніторингу та оцінки комунікацій всередині Парламенту, а також брак внутрішньої координації з операційних питань між підрозділами Апарату ВРУ.

“Для прикладу, спільне планування закордонних поїздок парламентських делегацій відбувається заочно, у формі листування. Тобто різні підрозділи Апарату та відповідні комітети надсилають свої пропозиції щодо таких поїздок. При цьому йдеться про гарний приклад, коли ведеться єдиний документ – Орієнтовний плану міжнародних обмінів ВРУ на поточний рік – що не є поширеною практикою всередині Парламенту”, – пояснює Тетяна Семілетко, програмний директор Центру демократії та верховенства права, яка бере участь у розробці комунікаційної стратегії.

 Внаслідок браку внутрішньої скоординованості та ситуативності у веденні діалогу із міжнародною спільнотою або мас медіа виникає слабке розуміння ролі Парламенту у формуванні порядку денного в державі та низька поінформованість про його здобутки.

З огляду на це готується комплексний документ у вигляді, який визначає стратегічні цілі, індикатори їх реалізації та рекомендації для більш системної і ефективної комунікації Парламенту з громадськістю, мас медіа та міжнародною аудиторією. Крім зазначених блоків, пропонована стратегія також міститиме частини, присвячені внутрішній комунікацій Верховної Ради України та її брендинговій стратегії.