Подано альтернативний законопроект про заборону ввезення друкованої продукції держави-агресора

April 26, 2017
20 квітня 2017 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо поетапної заборони ввезення на територію України видавничої продукції з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (№ 6291-1, н.д. Семенуха Р.С., Опанасенко О.В.).
 
Законопроектом пропонується змінити процедурні моменти, які стосуються порядку ввезення на український ринок друкованої продукції держави-агресора та з тимчасово окупованої території України, а також впровадити чіткіші критерії оцінки продукції, що заборонена до ввезення.. Таким чином, законопроект є наступником вже прийнятого у грудні закону, а також є альтернативним до законопроекту, що подавався на початку квітня 2017 року
 
Автори законопроекту, так само як і автори первинного законопроекту 6291, пропонують скасувати дозвільну систему щодо ввезення на територію України відповідної видавничої продукції. Втім, автори альтернативного законопроекту передбачають залишення повноважень Держкомтелерадіо у цій сфері. Так, саме Держкомтелерадіо має обов’язок вести Реєстр видавничої продукції держави-агресора, забороненої до ввезення на територію України. Відомості до такого реєстру вносяться за рішенням Держкомтелерадіо за зверненням правоохоронних органів, інших державних органів, фізичних та юридичних осіб або ж самостійно, причому таке рішення приймається винятково за наявності однієї з ознак, визначених у законі (на відміну від нинішнього порядку, де критерії встановлює Держкомтелерадіо самостійно).

Такими ознаками є

  1.  наявність у змісті видання матеріалів (висловлювань, закликів тощо), спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, шаржування державних символів України;
  2. наявність у змісті видання принаймні однієї ознаки, за якої видання вважається таким, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їх окремих дій, або створює позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, або виправдовує чи визнає правомірною окупацію території України або частини її території; Ці критерії. у свою чергу, деталізуються – а тому заборонено ввозити видавничу продукцію, що містить одну з таких ознак:
    – серед позитивних героїв твору є співробітники (у тому числі колишні або позаштатні) органів держави-агресора, радянських органів безпеки;
    – сюжет твору безпосередньо або опосередковано пов’язаний з діяльністю органів держави-агресора, радянських органів безпеки, і ця діяльність представлена у творі як позитивна;
    – у змісті видання (у сюжеті твору, на картах політичних, географічних та гідрографічних, аналогічних картах всіх видів, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани, тощо) безпосередньо або опосередковано заперечується або ставиться під сумнів територіальна цілісність України, виправдовується або подається в позитивному світлі окупація території України або частини її території, акти агресії з боку інших держав, розв’язування війни, пропагується винятковість, зверхність або неповноцінність осіб за ознаками їх релігійних переконань, належності до певної нації або раси, статі, майнового стану, соціального походження.
  3. автором (співавтором) видання є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складеного та оприлюдненого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури і мистецтв.

Цим законопроектом пропонується ввести адміністративну відповідальність шляхом доповнення КУпАП статтею 204-4 та передбачення відповідальності заввезення особою видавничої продукції, що має походження або виготовлена чи ввозиться з території держави-агресора або тимчасово окупованої території України у розмірі від 10 до 100 НМДГ з конфіскацією відповідної продукції (а у разі вчинення повторного порушення протягом року – у розмірі від 100 до 200 НМДГ з конфіскацією продукції). Справи про накладення відповідних стягнень розглядатимуться судами, а протоколи про правопорушення складатимуться органами державної податкової служби.

Законопроект також залишає виняток щодо ввезення відповідної продукції громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників, однак лише в тому випадку, якщо їх зміст не порушує окреслені вище вимоги.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61671.