Людина vs штучний інтелект: у кого більше прав?

December 7, 2020

2 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт розпорядження “Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні”, який передбачає схвалення відповідної Концепції на період до 2030 року, визначає пріоритетні сфери, основні завдання й принципи розвитку технологій штучного інтелекту в Україні.

Розробники Концепції переконані, що розвиток штучного інтелекту є необхідною ініціативою, яка підвищить конкурентоспроможність України на світовому ринку та сприятиме зростанню інклюзивності. 

Проєкт Концепції визначає вісім ключових напрямів державної політики у сфері штучного інтелекту: освіта та людський капітал; наука та інновації; економіка та бізнес; кібербезпека; оборона та безпека; державне управління; правове регулювання та етика; правосуддя.

Безумовно, регулювання штучного інтелекту у цих сферах людського життя має позитивно вплинути на розвиток ІТ-інфраструктури в Україні та залучення додаткових інвестицій. Втім, у сучасних реаліях така тенденція має і підводні камені.

Зокрема, пункт щодо “…моніторинг[у] соціальних мереж та інтернет-ресурсів електронних медіа засобами ШІ…” для предмет виявлення системних трендів і проблематики створює певний простір для зловживань з боку органів влади. Так, штучний інтелект буде оцінювати діяльність користувачів платформ  навіть без підозри у поширенні ними нелегального контенту. В результаті це може обернутися протидією політичній критиці за рахунок адаптації алгоритмів інтернет-посередників на основі попереднього аналізу такої діяльності.

Серед потенційних проблем, які несе в собі концепція недостатнє правове регулювання прав людини. Зокрема:

  • відсутність гарантій захисту приватності у зв’язку з обробкою персональних даних;
  • наявність значних ризиків для свободи вираження поглядів і повна відсутність гарантій;
  • загроза дискримінації. До прикладу, у ситуації, коли певна група менш присутня серед розробників, є ризик того, що їх інтереси будуть враховані меншою мірою. Як наслідок, алгоритм працюватиме на відтворення стереотипу чи установки, наявних в певному соціумі чи групі.

Штучний інтелект є чи не найбільшим винаходом людства, що докорінно змінює спосіб життя: спрощує виконання рутинних справ та пришвидшує реалізацію більшості завдань. Проте слід пам’ятати про необхідність належного забезпечення прав людини. Основним лейтмотивом регулювання штучного інтелекту має стати заохочення його розвитку та запобігання негативним наслідкам.

Текст Концепції: 

https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/%D0%9A