Міноборони може створювати нові друковані ЗМІ

May 19, 2017

18 травня 2017 року у Верховній Раді України було ухвалено Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції) (№ 5008, н.д. Сюмар В.П., Тимчук Д.Б.)

Зазначений закон передбачає тимчасовий (тільки на час проведення антитерористичної операції) дозвіл Міністерству оборони України створювати друковані засоби масової інформації. При чому такі друковані засоби масової інформації суттєво відрізняються від традиційних газет і журналів, у тому числі державної і комунальної форм власності.

По-перше право бути засновником таких друкованих ЗМІ матиме лише Міністерство оборони України. Під час розгляду законопроекту народні депутати виключили військово-цивільні адміністрації з кола суб’єктів, на яких поширюється це право.

По-друге закон жорстко визначає вимоги до редакційної колегії таких новостворених друкованих ЗМІ. До її складу обов’язково повинні входити представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, пропорційно прес-офіцери прес-центру штабу антитерористичної операції, журналісти, які працюють у районі проведення антитерористичної операції і висвітлюють військову тематику, а також представники громадських об’єднань та асоціацій.

По-третє в таких друкованих ЗМІ прямо забороняється реклама програм політичних партій, виборчих блоків, діяльності їх керівників та членів, що має агітаційний характер. Прямої заборони комерційної реклами в таких друкованих виданнях закон не містить, проте передбачає, що фінансування його діяльності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Закон передбачає, що після закінчення антитерористичної операції, період якої визначено Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України на час проведення антитерористичної операції, протягом трьох місяців підлягає реформуванню відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

Варто зазначити, що текст законопроекту дозволяє його неоднозначне тлумачення стосовно тих видань Міністерства оборони, які існують вже зараз. Ухвалений закон говорить лише про «право на створення» друкованих ЗМІ, а тому наявні видання Міністерства мали б  підпадати під Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Водночас, як випливає із пояснювальної записки до законопроекту та коментарів народних депутатів під час пленарного засідання, його метою було не поширювати дію закону про реформування на друковані засоби масової інформації, засновниками яких є Міністерство оборони України на час проведення антитерористичної операції.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5008&skl=9