Нардеп пропонує бюджетним коштом популяризувати російську та інші мови нацменшин

December 29, 2016

26 грудня 2016 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації та захисту російської мови, інших мов національних меншин в Україні (№ 5602, н.д. Балицький Є.В.).

Цим законопроектом пропонується виділяти протягом 2017 – 2020 років з Державного бюджету України кошти на щорічну державну підтримку заходів з розвитку та популяризації російської мови, інших мов національних меншин в Україні.Відповідальним за виділення та розподіл коштів, а також органом, що контролюватиме виконання цього закону пропонують зробити Кабінет Міністрів України. Гроші мають виділятися на освітні заходи, комплектування фондів бібліотек літературою відповідними мовами тощо.

Цікавим є те, що попри вживання в усьому тексті законопроекту формулювання “російська мова, інші мови національних меншин“, стаття 5 проекту вже мовчить про інші мови національних меншин і говорить винятково про російську.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60816.