Нардепи запропонували механізм блокування сайтів у Інтернеті

July 12, 2017

10 липня 2017 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (№ 6676; н.д. Тетерук А.А., Вінник І.Ю.).

Законопроект передусім спрямований на більш чітке закріплення у законодавстві України механізму блокування сайтів у мережі Інтернет. Так, відповідний захід (блокування доступу до визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу) в інформаційно-телекомунікаційних мережах (системах)) вводиться у Закон України “Про санкції” та телекомунікаційне законодавство, а також кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство (вводиться як один з заходів забезпечення кримінального провадження).

Відповідно до тексту запропонованих змін, основними державними органами, які відіграватимуть роль у блокуванні сайтів, стануть Служба безпеки України (СБУ), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації(НКРЗІ), а також Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (ДСЗІ).

Механізм блокування може застосовуватися судом – у тому разі, якщо через відповідний ресурс чи сервіс поширюється інформація, завдяки якій вчиняються тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Варто зазначити, що цей механізм у рамках кримінального провадження є тимчасовим – і застосовується протягом строку не більше 2 місяців. При цьому, на стадії досудового розслідуванняпитання блокування вирішується слідчим суддею за клопотанням або слідчого, погодженого з прокурором, або ж за клопотанням самого прокурорана стадії судового провадження – судом за клопотанням прокурора. Втім, зміни до Кримінального процесуального кодексу передбачають, що у виняткових невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та запобіганням вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, тимчасове блокування може бути розпочате до постановлення ухвали слідчого судді, суду за постановою прокурора або постановою слідчого, погодженою прокурором; цей захід може бути застосований не більше 48 годин. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов’язаний невідкладно після початку здійснення таких дій звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді чи суду.

Відповідне клопотання розглядається судом у день надходження відповідного клопотання до суду. Важливо зазначити, що паралельно з клопотанням прокурором має бути направлене адміністраторові сайту попередження про протиправність поширення певного контенту на вказану адміністратором адресу електронної пошти. Таке повідомлення надсилається українською та англійською мовами і містить обґрунтування застосування механізму блокування (кваліфікація порушення, ідентифікація відповідного матеріалу, вплив на припинення злочину, тощо). Блокування може бути продовженим за клопотанням прокурора або слідчого за погодженням з прокурором у встановленому вище порядку.

Блокування припиняється негайно після припинення строку, вказаного у відповідній постанові, – або ж у тому разі, якщо воно скасовується ухвалою слідчого судді або під час судового провадження за клопотанням прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Виконання відповідної постанови здійснюється посадовими особами НКРЗІ

Для виконання відповідних повноважень, НКРЗІ має створити та забезпечити функціонування Єдиного реєстру виконання судових рішень і застосування санкцій у сфері телекомунікацій, у співпраці з СБУ та ДСЗІ. До Реєстру включаються: доменні імена та (або) покажчики сторінок сайтів у мережі Інтернет, що містять інформацію, поширення якої в Україні заборонене та (або) мережні адреси, що дають змогу ідентифікувати лінії доступу або вузли мережі Інтернет, які містять інформацію, поширення якої в Україні заборонене. Підставою для включення відповідного сайту чи сторінки до Реєстру є відповідне рішення, здійснене у рамках кримінального провадження; рішення суду про блокування ресурсу або ж рішення РНБО щодо застосування санкцій відповідно до закону “Про санкції”. Підставою для виключення ресурсів з відповідних реєстрів є закінчення строку застосування запобіжних заходів або санкцій, рішення суду чи слідчого судді про відновлення відповідного доступу, а також набрання чинності рішенням РНБО про скасування санкцій. 

Законопроектом також покладається обов’язок на операторів телекомунікацій щодо здійснення відповідного блокування, а також припиняти пропуск всіх видів трафіка до/від телекомунікаційних мереж суб’єктів господарювання, до яких застосовано відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції». Суб’єкти господарювання у тому числі оператори, провайдери телекомунікацій, які використовують міжнародні канали електрозв’язку, зобов’язані за власні кошти закуповувати та встановлювати технічні засоби, які відповідають технічним вимогам, визначеним Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за погодженням зі Службою безпеки України, необхідні для блокування доступу до інформаційних ресурсів (сервісів), а також обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

Крім того, законопроектом пропонується надати повноваження НКРЗІ накладати санкції – від 1 до 5 відсотків від доходу, отриманого суб’єктом господарювання від надання телекомунікаційних послуг за попередній календарний рік.
Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62217.