Політичній нейтральністі суддів Конституційного суду України бути

July 16, 2021

Пригадуєте як Верховна Рада України через законопроєкт про старост намагалася  переписати частину 3 статті 11 Закону України “Про Конституційний суд України”? Зокрема, видалялось положення: “Суддею Конституційного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:

  • є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
  • є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;
  • бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.”

І хоча Верховна Рада прийняла закон, процедурно він мав ще пройти етап підпису Президентом. У свою чергу Президент України повернув його з пропозицією виключити положення, яким вносились зміни до ч. 3 ст. 11.

Зокрема в пропозиціях було вказано, що виключення із Закону України “Про Конституційний Суд України” положень, які змістовно розкривають складові критерію політичної нейтральності, не відповідає Конституції України та не сприяє утвердженню конституційного принципу незалежності діяльності Конституційного Суду України. 

14 липня 2021 року Верховна Рада повторно прийняла закон з урахуванням пропозицій Президента.