Набрав чинності новий порядок державної реєстрації авторського права і договорів щодо майнових прав на твір

November 27, 2023

24 листопада набрав чинності наказ Міністерства економіки від 16 серпня 2023 року № 11319 “Про затвердження Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір” (далі – Порядок).

Порядок визначає процедуру державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір, зокрема:

 • Процедуру подання та розгляду заявок на державну реєстрацію права автора на твір і заявок на державну реєстрацію договору, що стосується права автора на твір; 
 • Унесення відомостей про реєстрацію авторського права на твір або про реєстрацію договору, що стосується майнових прав на твір, до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір;
 • Видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • Прийняття рішень про реєстрацію договорів, що стосуються майнових прав на твір;
 • Публікації відомостей про реєстрацію.

Порядок встановлює, що заявка на державну реєстрацію права автора на твір і заявка на державну реєстрацію договору, що стосується майнових прав на твір повинна:

 • Подаватися стосовно творів, зазначених у статті 6 Закону України “Про авторське право і суміжні права”;
 • Подаватися стосовно договору, передбаченого пунктами 1-4 частини першої статті 48 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (трудового договору (контракту), договору про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права або об’єкта суміжних прав, договору про передання (відчуження) майнових прав на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав, ліцензійного договору на використання об’єкта авторського права або об’єкта суміжних прав);
 • Стосуватися одного твору (або одного договору);
 • Подаватися в паперовій або електронній формі (за вибором заявника). У разі заповнення заяви в паперовій формі її заповнюють друкованими літерами;
 • Викладатися українською мовою;
 • Підписуватися заявником або його представником із зазначенням дати підписання заяви;
 • Містити форму отримання (паперова або електронна) свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, що стосується майнового права на твір, а також адресу для листування на території України.

Заявка складається із таких документів:

Порядок також встановлює вимоги до оформлення копій творів та додаткових матеріалів (формат, розмір тощо).

Нові форми заявок – за посиланням (зразки заповнення заявок). 

Щодо подання заявки в електронній формі:

 • Подається через інформаційно-комунікаційну систему Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (далі – УКРНОІВІ);
 • Заявник повинен забезпечити відсутність програмних вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення на електронному носії;
 • Підписується заявником або його представником з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

Розгляд заявки

УКРНОІВІ здійснює перевірку документів поданої заявки на відповідність вимогам, визначеним у Порядку. Якщо у заявці відсутній документ про сплату збору або документ про сплату збору не відповідає встановленим вимогам (наприклад, сплата збору здійснена за неправильними реквізитами), заявка не приймається до розгляду. УКРНОІВІ повідомляє про це заявника.

УКРНОІВІ протягом місяця з дати одержання документів заявки надсилає заявнику запити про:

 • усунення виявлених недоліків у документах заявки;
 • надання інших документів, необхідних для розгляду заявки.

Заявник протягом трьох місяців з дати одержання запиту повинен надіслати УКРНОІВІ правильно оформлені та належні відомості та/або документи.

Розгляд заявки здійснюється УКРНОІВІ протягом двох місяців з дати надходження заявки або додаткових документів.

За результатом розгляду заявки УКРНОІВІ ухвалює висновок:

 • Про наявність підстав для внесення відомостей про державну реєстрацію авторського права до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;

Відповідна реєстраційна інформація вноситься до Реєстру протягом 10 робочих днів та заявнику видається свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір за формою, наведеною в додатку 4 до Порядку.

 • Про наявність підстав для внесення відомостей про державну реєстрацію договору, який стосується майнових прав на твір, до Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір;

Відповідна реєстраційна інформація вноситься до Реєстру протягом 10 робочих днів і приймається рішення про реєстрацію договору за формою, наведеною в додатку 5 до Порядку.

 • Про відсутність підстав для внесення відомостей про державну реєстрацію авторського права до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • Про відсутність підстав для внесення відомостей про державну реєстрацію договору, який стосується майнових прав на твір, до Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір.

Порядок містить перелік випадків для ухвалення УКРНОІВІ висновків про відсутність підстав для внесення до державних реєстрів відомостей про реєстрацію авторського права або договору. 

Крім того, визначено порядок ведення (перелік відомостей, які вносяться до реєстрів, повноваження УКРНОІВІ, порядок внесення змін, одержання інформації з реєстрів):

 • Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір.

Також доступна загальна інформація стосовно державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір.