Новий проект закону про мови: що пропонують автори

September 6, 2019

29 серпня 2019 року в Раді зареєстрували Проект Закону “Про мови в Україні” (Проект №1103, н.д. Новинський В.В., Магомедов М.С., Шпенов Д.Ю. та інші), який має на меті замінити чинний Закон України “Про функціонування української мови як державної”.

Автори законопроекту пропонують внести низку змін до ключових нормативних актів. Зокрема, депутати хочуть змінити положення Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України, а також Закону України “Про нотаріат”, які стосуються мови судочинства, на відсильні норми до статті 13 нового законопроекту. Таким чином, цей документ стане єдиним актом для регуляції мовних питань у судовій сфері.

Також законопроект містить окрему норму щодо мовної регуляції у сфері надання юридичної допомоги, надаючи замовникові право самостійно обирати мову надання послуг.

Автори проекту пропонують доповнити Закону України “Про освіту” положеннями щодо розвитку мов національних меншин та корінних народів. А також буде передбачене сприяння вивченню мов міжнародного спілкування, що є нововведенням для регулювання мовного питання в освітній сфері. 

Крім цього, автори проекту наголошують, що телерадіоорганізації зможуть на власний розсуд вести мовлення державною чи іншими мовами, а засновники друкованих ЗМІ визначатимуть мову публікацій в установчому документі. Мову рекламної продукції обиратиме рекламодавець.

Водночас, товарні маркування слід буде виконувати державною мовою або мовою нацменшин з можливістю перекладу іншими мовами за бажанням виробника.

Окремий акцент ініціатори законопроекту роблять на використанні  державної мови на інформаційних плакатах у період передвиборної агітації кандидатів на Пост Президента України, у народні депутати України, до Верховної Ради АРК та органів місцевого самоврядування. Засідання ВРУ проводитимуться державною мовою, виступи промовців мовою нацменшин за потреби мають перекладатися державною мовою (відповідатиме за це Апарат ВРУ). Проекти законів та інших нормативних актів, як і раніше, мають вноситися на розгляд Верховної Ради державною мовою.

Наразі законопроект є офіційно зареєстрованим у ВРУ та перебуває на розгляді Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66371

Заголовкове зображення: Facebook-сторінка Верховної Ради України