Парламент зробив крок назустріч іномовленню

November 4, 2015

Сьогодні, 4 листопада 2015 року, Верховна Рада України прийняла у першому читанні урядовий Проект Закону про систему іномовлення України (№ 2334а), підготований у стінах Міністерства інформаційної політики України.

Законопроектом передбачається створення державного підприємства “Іномовна телерадіокомпанія України “Ukraine Tomorrow” (ІНТУ) на базі державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” (УТР) та товариства з обмеженою відповідальністю “Банківське телебачення” (БТБ). Діяльність ІНТУ має бути спрямованою на захист національних інтересів за межами України, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивне інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, а також задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних українців.

Статут ІНТУ розробляється Міністерством інформаційної політики України та затверджується Кабінетом Міністрів України. Саме статутом визначаються порядок формування, засади діяльності та повноваження органів управління ІНТУ  (наглядової ради, редакційної ради, ревізійної комісії). Керівник ІНТУ призначається Міністерством інформаційної політики, самостійно здійснює керівництво ІНТУ і несе повну відповідальність за підготовку програм та управління ІНТУ. Також Міністерство здійснює контроль за використанням і збереженням переданого ІНТУ майна.

Держава забезпечує належне фінансування ІНТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить не менш як 0,04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

Для провадження своєї діяльності ІНТУ на підставі відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення шляхом переоформлення отримує ліцензії на мовлення (включаючи перелік каналів мовлення), власниками яких є державна телерадіокомпанія “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” та товариство з обмеженою відповідальністю “Банківське телебачення”, умови яких засвідчують право ІНТУ здійснювати мовлення за межами України, на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких запроваджено надзвичайний, воєнний стан, або в умовах особливого періоду (включаючи райони проведення антитерористичних операцій) на території України. Таке переоформлення здійснюється на безоплатній основі, на позаконкурсних засадах на підставі заяви ІНТУ протягом 10 робочих днів з дня отримання заяви; строк ліцензії – 7 років.

За результатами своєї діяльності ІНТУ щороку не пізніше 10 грудня подає на затвердження Міністерству інформаційної політики України звіт про програмну діяльність ІНТУ за поточний рік. Затверджений звіт публікується на сайті Міністерства.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55980