Президент підписав закон про державну підтримку кінематографії

April 24, 2017

21 квітня 2017 року Президент підписав закон «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (законопроект № 3081-д від 27.11.2015, н.д. Княжицький М. Л., Подоляк І. І., Єленський В. Є., Тарута С. О.), ухвалений Верховною Радою 23 березня 2017 року. Цей законопроект став результатом об’єднання позицій народних депутатів та представників індустрії,  і включає правки Президента, внесені під час доопрацювання законопроекту.

Важливою частиною ухваленого Закону стали норми про захист авторських прав у мережі Інтернет. Так, для боротьби з піратством Кодекс України про адміністративні правопорушення відтепер доповнено статтями 16417 та 16418, де передбачено відповідальність за порушення умов і правил, що визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав, а також за наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про припинення авторського права і (або) суміжних прав. Ці правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-34000 грн.).

Статтю 176 Кримінального кодексу України щодо порушення авторського права і суміжних прав також доповнено положеннями про камкординг (здійснення несанкціонованого відеозапису фільму під час його публічної демонстрації) та кардшейрінг (забезпечення доступу третіх осіб до певної програми (передачі) в обхід технічних засобів захисту, застосованих суб’єктом авторського права чи суміжних прав), що караються штрафом, виправними роботами або позбавленням волі до двох років.

Закон також передбачає внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо порядку припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет. Зокрема, при порушенні будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, вчиненому з використанням мережі Інтернет, суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав має право звернутися до власника веб-сайту та (або) веб-сторінки, на якому (якій) розміщена або в інший спосіб використана відповідна електронна (цифрова) інформація, із заявою про припинення порушення. Власник невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення, зобов’язаний унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, та надати заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи відповідно до вимог цієї статті, або відмовити у задоволенні заяви з підстав, передбачених цим Законом. Важливо, що звернутися із такою заявою до власника веб-сайту заявник може лише за посередництвом адвоката. Також встановлено низку зобов’язань постачальників послуг хостингу щодо забезпечення захисту авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет, які мають попереджувати такі порушення.

Важливо зазначити, що порядок захисту авторського права і (або) суміжних прав, визначений цим законом, застосовується лише до відносин, пов’язаних з використанням аудіовізуальних творів, музичних творів, комп’ютерних програм, відеограм, фонограм, передач (програм) організацій мовлення.

Окрім цього, велика частина правок до Закону стосувалась питання джерел надання державної підтримки кінематографу. На відміну від попередньої версії, де джерелом підтримки мав стати державний бюджет, кошти якого б розподілялися через Державний фонд підтримки кінематографії України, тепер джерелом державної підтримки будуть також і кошти, отримані від Українського культурного фонду. Закон також уточнив положення щодо надання державних субсидій при створенні фільму і зменшив обсяги відшкодування фактично здійснених витрат суб’єктами кінематографії у відсотковому відношенні до їхньої загальної суми. Потрібно зазначити, що державна підтримка кінематографу зможе повноцінно реалізуватися після створення Українського культурного фонду, Ради з державної підтримки кінематографії та внесення змін до Податкового та Бюджетного кодексів.

Насамкінець, у оновлений текст Закону не увійшла норма про особливий порядок державних закупівель у сфері кінематографу, яка звужувала б дію Закону України «Про публічні закупівлі».