Президент затвердив Доктрину інформаційної безпеки України

February 27, 2017

25 лютого 2017 року Президентом України підписаний Указ №47/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України», яким ця Доктрина інформаційної безпеки закріплюється як нормативно-правовий акт.

Доктрина складається з 7 розділів: Загальні положення; Мета та принципи Доктрини; Національні інтереси України в інформаційній сфері; Актуальні загрози національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері; Пріоритети державної політики в інформаційній сфері; Механізм реалізації Доктрини; Прикінцеві положення.

Доктрина формалізує і закріплює на рівні нормативно правового акту факт агресії Російської Федерації проти України в інформаційній сфері, визначає основні загрози в інформаційній війні проти України, яка ведеться Російської Федерацією не тільки на території України, а в усьому світі. Відповідно в Доктрині зазначаються шляхи убезпечення і захисту: що саме треба удосконалити і зробити державі і її органам, щоб убезпечити суспільство від негативного інформаційного впливу інформаційної агресії Російської Федерації.

Аналіз положень Доктрини, зокрема розділу шостого, що визначає механізм реалізації Доктрини, показує, що Доктрина не збільшує втручання держави в реалізацію права на свободу слова і інформації більше, ніж це передбачено чинним законодавством України на даний момент. Декларація не вносить самостійно зміни до існуючого порядку, проте пропонує внести зміни в чинне законодавство з метою впровадження механізмів протидії агресії. Які саме це будуть зміни – у Доктрині прямо не зазначається, конкретних формулювань не міститься.

Доктрина – загалом має декларативний характер, визначаючі загальні напрямки діяльності держави в інформаційній сфері в умовах агресії, у тому числі інформаційної, з боку Російської Федерації. Вона не звужує реальних інформаційних прав громадян і суспільства, передбачених статтею 34 Конституції України і статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.