Прийнято закон про іномовлення

December 8, 2015

Сьогодні, 8 грудня 2015 року, Верховною Радою України у другому читанні було прийнято урядовий законопроект “Про систему іномовлення України” (проект № 2334а). Законопроектом передбачене створення державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” (МПІУ). МПІУ утворюється на базі державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” і підпорядковується Міністерству інформаційної політики України.

Керівником МПІУ є генеральний директор, який призначається на конкурсній основі Міністерством інформаційної політики України. Склад Наглядової ради МПІУ затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства інформаційної політики.

Передбачається фінансування МПІУ з державного бюджету у розмірі не менш як 0,06 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.

Для провадження своєї діяльності МПІУ за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення отримує ліцензії на мовлення (включаючи перелік каналів мовлення), власником яких є державна телерадіокомпанія “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”, шляхом переоформлення.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55980