Боротьба з кіберзлочинністю чи загроза цифровим правам?

September 14, 2020

1 вересня 2020 року депутати Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності внесли до парламенту низку законопроектів, спрямованих на боротьбу із кіберзлочинністю та протидію кібератакам (Проекти №4002, 4003, 4004, н.д. Денис Монастирський, Сергій Мінько, Олександр Бакумов та інші). Зокрема, законопроекти спрямовані на імплементацію положень Конвенції про кіберзлочинність від 2001 року. 

Законопроект №4002 запроваджує процедуру нагляду і контролю за дотриманням санкційного режиму, застосування фінансової відповідальності за порушення санкцій, визначених у ч.1 ст.4 Закону України “Про санкції”. Також запроваджується кримінальна відповідальність. Запропоновані ініціативи сприятимуть заповненню прогалин, які сьогодні існують у зв’язку з відсутністю норми про відповідальність за порушення санкцій.

Поряд з позитивними змінами цей законопроект містить деякі ризики:

  • Покарання за невиконання санкцій є досить жорсткими: аж до ліквідації юрособи та позбавлення волі для фізичних осіб; 
  • Покарання може застосовуватися не лише до суб’єктів, на яких накладено санкції, а і до інших осіб, які «будь-яким чином умисно сприяли порушенню їх застосування». Це може створити загрози для діяльності Інтернет-провайдерів та, у свою чергу, негативно вплинути на доступ громадян до телекомунікаційних послуг.

Законопроект №4003 вводить новий захід забезпечення кримінального провадження термінове збереження інформації. Так, прокурор або слідчий отримають повноваження за наявності обґрунтованої підозри, що інформація з інформаційно-телекомунікаційних мереж може бути втрачена або змінена, прийняти постанову, зобов’язавши власника, володільця або утримувача інформації терміново її зберегти із забезпеченням цілісності та незмінності. Такі зміни є досить інноваційними та націлені на виявлення кібератак. 

Однак, коаліція “За вільний Інтернет” занепокоєна тим, що доступ до інформації у смартфоні чи комп’ютері можна отримати без санкції суду, тобто якщо слідчий чи прокурор вирішить, що така інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Це може призвести до надміру широкої дискреції органів правопорядку та порушення права особи на таємницю кореспонденції.

Законопроект №4004 передбачає зміни до Кримінального процесуального кодексу: у законодавстві з’явиться поняття “електронні докази”. Так, до них відноситимуться: електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо); віртуальні активи; веб-сайти, веб-сторінки; текстові, мультимедійні та голосові повідомлення; метадані; бази даних; інша інформація в електронній (цифровій) формі. Крім того, законопроект визначає підстави для конфіскації віртуальних активів, а саме, якщо вони:

 

  • Відшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім випадків, коли власник не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
  • Призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
  • Були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, крім тих, які повертаються власнику, а якщо його не встановлено – переходять у власність держави в установленому Кабміном порядку;
  • Одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього;
  • Отримані внаслідок вчинення корупційного злочину або легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли підтверджено законність підстав набуття прав на такі віртуальні активи та доходи від них.

 

Законодавчі ініціативи націлені на виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань, що безсумнівно є позитивним зрушенням. Однак занепокоєння громадянського суспільства вказує на необхідність доопрацювати законопроекти з урахуванням положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини та гармонізації із законодавством Європейського Союзу.

Наразі законопроекти перебувають на розгляді Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Картка законопроекту №4002: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69769

Картка законопроекту №4003: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69770

Картка законопроекту №4004: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69771