Режим надзвичайного стану в Україні: як він діятиме

February 23, 2022

Рада національної безпеки і оборони України вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, оскільки на цих територіях діє окремий правовий режим у зв’язку з воєнними діями. Наразі йдеться про 30 днів, але його можуть подовжити до 60. Відповідний Указ Президента ще повинна затвердити Верховна Рада. 

Для чого його вводять? 

Режим надзвичайного стану вводять для усунення загроз і ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема техногенних і природних, відновлення правопорядку, захист конституційного ладу, відновлення конституційних прав та свобод. Тож пам’ятайте: надзвичайний стан – не лише про природні або техногенні катаклізми, а й про тероризм, захоплення важливих об’єктів, загрозу безпеці громадян тощо. 

І що тепер з нашими правами?

У разі введення надзвичайного стану, Конституція України дозволяє тимчасово обмежувати деякі права людини. Перелік таких прав є вичерпним і визначається в Указі Президента. Конституція України та Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” дозволяє тимчасово вводити такі заходи: 

Не можуть обмежуватися такі права

  • право на життя, гідність, особисту недоторканність;
  • право на житло як таке; 
  • право на звернення до органів влади;
  • право на шлюб, рівність дітей;
  • право на суд, відшкодування шкоди, 
  • право на професійну правничу допомогу, презумпцію невинуватості, непритягнення до відповідальності повторно за одне діяння;
  • право на відмову від показань проти себе і близьких тощо. 

Підсумовуючи, при надзвичайному стані влада має право заборонити масові акції і страйки, використовувати майно і ресурси для відвернення або ліквідації ситуації з подальшим відшкодуванням, обмежувати пересування в межах країни тощо. Але ніхто не може позбавити вас права на життя, принижувати честь і гідність, створювати перешкоди при зверненні до органів влади чи до суду, дискримінувати за будь-якими ознаками, позбавляти житла.