Строк зберігання теле- та радіопередач мовниками хочуть збільшити до року

December 28, 2016
26 грудня 2016 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про внесення зміни до статті 48 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо строку зберігання передач (№ 5607, н.д. Різаненко П.О., Шинькович А.В.).

Цим законопроектом народні депутати пропонують змінити строк зберігання своїх програм у записаному вигляді телерадіоорганізаціями-ліцензіатами. Нині він становить 14 днів, в той час як депутати пропонують збільшити його до 1 року. Основною мотивацією до такої пропозиції слугує необхідність уніфікувати строк збереження інформації зі строком позовної давності у справах, пов’язаних зі спростуванням недостовірної інформації.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60822.