Новий проект – нові повноваження: діяльність Наглядової ради Суспільного може зазнати змін

May 23, 2019

16 травня 2019 року в Парламенті зареєстрували Проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення” щодо діяльності органів управління НСТУ» (Проект №10298, н.д. Вікторія Сюмар).

Проект вносить низку змін до діяльності Наглядової ради Суспільного. Зокрема, Рада матиме повноваження визначати основні платформи та канали постачання програмного продукту, концепції програмного наповнення, основні категорії споживачів такого продукту, технології поширення сигналу (спираючись на соціологічні дані) та обсяги фінансування НСТУ.

Більше того, проект зобов’язує Правління Суспільного створити стратегію розвитку. Цей документ затверджуватиме Наглядова рада, вона ж вноситиме зміни до стратегії та контролюватиме її виконання. Підтримку діяльності Ради здійснюватиме спеціальний функціональний структурний підрозділ.

Окрім цього, проект дещо змінює підхід до питання оплати роботи членів Наглядової ради, уточнюючи, що для винагороди діяльності її членів не можуть використовуватись кошти державного бюджету. Зазнає змін одне з положень, яке передбачає припинення повноважень членів Наглядової ради. А саме – Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зможе припинити повноваження члена Ради, якщо він був відсутній на 75 відсотках засідань протягом одного календарного року. Для порівняння, нині це можливо за умови пропуску 3 засідань за весь період каденції Наглядової ради.

І останнє, що стосується діяльності Ради – це збільшення строку подачі до Кабінету Міністрів звіту про фінансово-господарську діяльність Суспільного на 2 місяці. Дедлайн звіту буде перенесено з з 1 березня на 30 квітня.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65947.