У Раді пропонують заборонити говорити про одностатеві стосунки

June 12, 2018

7 червня Верховною Радою було одержано Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту суспільної моралі та традиційних сімейних цінностей» (Проект №8442, н.д. Олександр Вілкул), який вносить низку змін у сфері регулювання, зокрема, одностатевих стосунків та визначення гендеру.

У першу чергу, автор вносить зміни до Закону «Про захист суспільної моралі», визначаючи порнографію і як «самоцільну,  спеціальну демонстрацію одностатевих сексуальних стосунків». Також, згідно з проектом, засобам масової організації та телерадіоорганізаціям забороняється пропаганда таких стосунків. Ця заборона стосуватиметься і видавців, яким не дозволятиметься випускати в світ продукцію, яка міститиме пропаганду одностатевих сексуальних стосунків. Понад те, за пропаганду одностатевих сексуальних стосунків, спрямованих на дитину, «що може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров’я моральний та духовний розвиток дитини» передбачена адміністративна відповідальність у розмірі до 100 НМДГ (до 1700 гривень) для фізичних осіб та від 500 до 1000 НМДГ (8500-17000 гривень) для юридичних осіб. Окрім цього, склад адміністративного правопорушення, згідно з проектом, вбачається і в  «публічній демонстрації образу життя осіб, які ведуть одностатеві сексуальні стосунки, їх орієнтації та поведінки». При цьому, якщо такі правопорушення вчинені службовою особою, штраф сягає до 3000 НМДГ (51000 гривень). А за вчинення згаданих дій повторно пропонується ввести кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років, а у випадку зі службовою особою – від 4 до 6 років.

Європейський суд з прав людини у справі «Вейделанд проти Швеції» (Vejdeland v. Sweden, №1813/07) розглядав питання пропаганди гомофобії у школі. У наведеному рішенні заявники залишили у шафках учнів гомофобні листівки, в яких гомосексуальність описувалась як «сексуальне відхилення» з «морально руйнівним впливом» на суспільство і називалась причиною поширення ВІЛ/СНІД. За ці дії заявники були оштрафовані та позбавлені волі умовно, одного з заявників було звільнено від покарання з випробуванням. Заявники вважали, що було допущене втручання в їхнє право на свободу вираження, що було визнано Судом, оскільки метою поширення листівок було звернути увагу на недостатню об’єктивність освіти в шведських школах. В той же час, Суд також погодився, що використані формулювання були надмірно образливими, наголошуючи на вразливості дітей шкільного віку. Крім того, підкинуті листівки були нав’язані школярам, бо були залишені в чи біля індивідуальних учнівських шафок, в той час як жоден з заявників цю школу не відвідував, а значить –  не мав вільного доступу до неї. Саме тому, ЄСПЛ дійшов висновку про правомірність застосування санкцій.

Окрім цього, автор пропонує встановити кримінальну відповідальність за ввезення в Україну фільмів, що пропагують одностатеві сексуальні стосунки, вносячи зміни в статтю 300 Кримінального Кодексу. Також, пропонуються зміни до Кодексу законів про працю, де виключається положення про заборону дискримінації залежно від гендерної ідентичності та  сексуальної орієнтації (стаття 2-1).

Інше питання, що порушується законопроектом – розуміння автором визначення «гендеру», оскільки у Законах України «Про фізичну культуру і спорт», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» пропонується замінити поняття «гендерна рівність», «гендерно-правова експертиза» тощо на словосполучення «рівність прав і можливостей жінок і чоловіків», «правова експертиза забезпечення рівності прав та можливостей для жінок і чоловіків». У той же час, підписана, проте ще не ратифікована Україною Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, відома як Стамбульська Конвенція визначає гендер як «соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків».

На даний момент, проект опрацьовується в Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64163 .