У Раді зареєстровано законопроект про посилення гарантій приватності працівників

February 21, 2018

Народний депутат Ю.Мисик ініціював Проект Закону №8037 від 14 лютого 2018 року  «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо посилення гарантій права працівника на приватність та таємницю кореспонденції)».

Законопроект пропонує доповнити Кодекс законів про працю статтею 2-2, що визначатиме додаткові гарантії захисту права працівників на повагу до приватного життя та таємниці кореспонденції. Реалізація вказаних положень відбуватиметься шляхом заборони відеоспостереження за робочим місцем працівника без попереднього його повідомлення, крім тих випадків, коли відеоспостереження здійснюється з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей роботодавця (але протягом обмеженого часу).

Також, право на приватне життя працівника гарантуватиметься недоторканністю кореспонденції працівника, зокрема, телефонних розмов, електронного листування, інформації про використання мережі Інтернет, здійснених за допомогою робочих телефонів, комп’ютерів тощо. Це ж стосуватиметься персональних даних працівника, збережених на жорсткому диску його робочого комп’ютера, крім деяких винятків. Встановлена умова, що роботодавець буде зобов’язаний попередньо проінформувати працівника під розписку про форми та умови контролю за його кореспонденцією. В іншому випадку, порушення ведення кореспонденції може бути дозволено судом лише з метою запобігання злочинові чи під час кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Питання приватності працівника неодноразово піднімалось Європейським судом з прав людини. Зокрема щодо питання спостереження на робочому місці у справі «Антовіч та Мірковіч проти Чорногорії», Суд визнав, що відеоспостереження за викладацьким процесом не передбачене законом,  а значить порушує право на повагу до приватного життя, передбаченого статтею 8 Конвенції. Питання порушення таємниці кореспондеції гостро постало в справі «Барбулеску проти Румунії [ВП]». ЄСПЛ визначив, що звільнення працівника після моніторингу його електронних комунікацій (використання електронної пошти на робочому місці) є втручанням в приватне життя особи.

При цьому, на даний момент в Раді очікує другого читання Проект Трудового кодексу, в якому таких додаткових гарантій не передбачено.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63483 .