У  Верховній Раді пропонують розкрити інформацію у видобувних галузях

June 23, 2016

17 червня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону України «Про розкриття інформації у видобувних галузях» (№ 4840) внесений народними депутатами України Бєльковою О.В., Єднаком О.В., Рибаком І.П., Рябчиним О.М., Кацер-Бучковською Н.В.   

Законопроект розроблено для впровадження в Україні міжнародних стандартів та передових практик розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПВГ). ІПВГ – незалежний і добровільно підтримуваний на міжнародному рівні стандарт для забезпечення прозорості у видобувних галузях, який впроваджується у 48 країнах світу, в т. ч. у Казахстані, Норвегії, Великобританії, Німеччині, США та ін. Крім того, законопроект сприятиме виконанню зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Законопроект встановлює конкретні зобов’язання щодо розкриття інформації, способи розкриття інформації та відповідальність суб’єктів розкриття інформації.

Щодо способів розкриття інформації, то вони відрізняються відповідно до суб’єкта, який зобов’язаний надати таку інформацію. Зокрема:

  • суб’єкти господарювання подають звіт (у деяких випадках – консолідований звіт) про виробництво та платежі до Міністерства енергетики і вугільної промисловості України (далі – Міністерство) та розміщують звіт, електронні копії спеціальних дозволів на користування надрами та/або угод про умови користування надрами, угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність або інших договорів на веб-сайті у мережі Інтернет
  • отримувачі платежів розкривають необхідну інформацію у такий самий спосіб, як і суб’єкти господарювання
  • Міністерство розміщує електронну версію звіту про виробництво та платежі та інші документи на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет

Проект Закону чітко встановлює вимоги щодо змісту самого звіту. Також важливо, що усі електронні версії та копії наданих документів повинні розміщуватися у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до них, а також їх подальше використання.

Щодо строків розкриття інформації, то вони також залежать від суб’єкта та виду інформації:

  • суб’єкти господарювання повинні розкривати свої звіти щорічно не пізніше 1 вересня після закінчення звітного періоду і залишати цю інформацію публічною протягом щонайменше 10 років з дати розкриття,
  • Міністерство протягом 30 днів повинне надавати відповідному суб’єкту розкриття інформації та публікувати на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про отримання звіту (консолідованого звіту) про виробництво та платежі та його відповідність встановленим вимогам.
  • Звіт ІПВГ розміщується Міністерством щорічно не пізніше 30 листопада та залишається публічно відкритим щонайменше 10 років з дати розміщення.
  • Копії спеціальних дозволів на користування надрами та договорів щодо проектної діяльності повинні розміщуватися суб’єктами господарювання, та Міністерством в мережі Інтернет протягом одного місяця з дати їх, отримання, видачі або підписання відповідно та, в частині розміщення Міністерством, в мережі Інтернет, залишаються публічно відкритими протягом, щонайменше, 10 років з дати розміщення.
  • Отримувачі платежів зобов’язані надавати на запит Міністерства, та/або незалежного адміністратора повну інформацію про платежі у строк, що не перевищує 15 робочих днів з моменту відповідного запиту, а також забезпечувати уповноваженим представникам Міністерства, та/або незалежному адміністратору вільний доступ до такої інформації, крім випадків, передбачених законом.

Законопроект передбачає також, що інформація, яка повинна бути розкрита суб’єктами розкриття інформації відповідно до цього законопроекту, не може бути віднесена до комерційної таємниці та/або до інформації з обмеженим доступом. Додатково, з метою нагляду за процесом розкриття інформації передбачено створення багатосторонньої групи з питання імплементації ІПВГ в Україні.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59455