Україна ратифікувала Протоколи № 15-16 до Європейської конвенції з прав людини

October 11, 2017

5 жовтня 2017 року парламент проголосував за ратифікацію Протоколів №15 та 16 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які передбачають низку змін у режимі подання заяв до Європейського суду з прав людини.

Зокрема, внесено зміни щодо посадових критеріїв, згідно з якими вік кандидатів повинен бути менше 65 років на день звернення Парламентської асамблеї за списком з трьох кандидатів відповідно до статті 22, а також, враховуючи, що строк повноважень судді ЄСПЛ становить 9 років, було виключено параграф 2 статті 23, що передбачав сплив такого строку, коли судді виповнювалось 70 років.

Важливо, що Протокол передбачає нові умови прийнятності розгляду справи, а саме скоротив строк звернення до ЄСПЛ з шести до чотирьох місяців від дати винесення остаточного рішення на національному рівні. Проте, вказані зміни набувають чинності після шести місяців з дня набрання чинності даного Протоколу.

Також, стаття 1 Протоколу передбачає внесення до Преамбули Конвенції абзацу, який вказує, що Високі Договірні Сторони, відповідно до принципу субсидіарності несуть основну відповідальність за забезпечення прав і свобод, визначених Конвенцією та Протоколами, залишає за ними свободу розсуду (a margin of appreciation), що є предметом юрисдикції Європейського суду з прав людини, в той час як останній здійснює функцію нагляду.

При цьому, Протокол 16 надає можливість вищим судовим установам Високої Договірної Сторони може звертатися до Європейського суду з прав людини щодо надання консультативних висновків з принципових питань, які стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією або протоколами до неї. Консультативні висновки мають бути вмотивовані, при цьому наголошується, що ці висновки не матимуть обов’язкової сили, проте повинні бути опубліковані. У разі, коли консультативний висновок не виражає одностайної думки, кожен суддя має право викласти окрему думку.

До складу Великої Палати, що розглядатиме запит на надання консультативного висновку входить ex officio (в силу своїх обов’язків) суддя, обраний від Високої Договірної Сторони, до якої належить суд чи судова установа, що звертається за запитом, в нашому випадку – України.

Протокол 16 був ратифікований із заявою, що найвищим судом визначеним для можливості звернення до ЄСПЛ щодо надання консультативного висновку (п.1 ст. 1 Протоколу 16) є Верховний Суд України.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62486.