Уряд оприлюднив витрати на пресу за проектом Держбюджету

September 19, 2017

15 вересня 2017 року у Верховній Раді було зареєстровано Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік №7000. Пропонуємо порівняти запропоновані цим проектом обсяги фінансування друкованих ЗМІ із обсягами, виділеними у 2017 році.

Загалом проект Держбюджету містить чотири програми видатків, пов’язаних із друкованими ЗМІ. Серед видань, які фінансуються із бюджету, лише два прямо вказані за назвою – газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр». При цьому, видатки на першу зведені в одну статтю із видатками на висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення, що не дозволяє зрозуміти, яка саме частина цих коштів використовується саме на діяльність газети. Водночас, запропоноване збільшення фінансування цієї програми з 59 511,9 тис грн до 61 550,9 тис грн у наступному році не відповідає духу Закону «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ», за яким фінансування газети повинне припинитись до кінця 2018 року. З іншого боку, видатки на фінансову підтримку «Урядового кур’єра» пропонують зменшити майже вдвічі з 8 361,1 тис грн до 4 361,1 тис грн.

Розмір фінансової підтримки видань з економічних питань за проектом залишиться незмінним і становитиме 748,4 тис грн. Цікавою у цьому контексті є стаття бюджету щодо фінансової підтримки друкованих періодичних видань культурологічного напрямку та газет мовами національних меншин, з тексту якої запропоновано вилучити «фінансову підтримку гастрольної діяльності вітчизняних виконавців», а обсяг фінансування зменшити з 7 431,4 тис грн до 6 852,1 тис грн.

Картка проекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551