В Україні запрацює спрощена процедура видачі дозволів на мовлення на окремих територіях

December 8, 2017

Вчора, 7 грудня 2017 року, народні депутати ухвалили Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України (№6565). Закон поширюється на території з особливим режимом мовлення – райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей, на які з територій сусідніх держав засобами ефірного наземного аналогового та/або цифрового телерадіомовлення поширюються програми держави-агресора. Даний Закон запроваджує процедуру прискореної видачі дозволів на тимчасове мовлення в окремих, найбільш уразливих для інформаційного впливу, районах для того, щоб надати додаткову можливість місцевим українським телерадіокомпаніям мовити на цих територіях.

Для оперативного поширення телерадіомовлення потрібна видача Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення спеціального документу – ліцензії, яка передбачає дозвіл на зазначений вид діяльності, в той час як процедура видачі є дуже тривалою і потребує грошових затрат, тоді як Закон передбачає, що дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом видається без проведення конкурсу (за заявковим принципом), а також видача здійснюється безоплатно. Рішення про дозвіл на тимчасове мовлення приймається Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, після чого телерадіорганізація має право, відповідно до умов дозволу, здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення строком до одного року.

Варто зазначити, що даний Закон є тимчасовим, оскільки має обмежений строк дії, а саме – період проведення антитерористичної операції та один рік після дня її завершення.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61987 .