ЄСПЛ: адвокат має право на критику експертів та прокурора під час судового засідання

January 29, 2018

Європейський суд з прав людини визнав право адвокатів на критику експертів та прокурора під час судового засідання, якщо такі заяви стосуються судового процесу і озвучуються під час засідань. Відповідну позицію судді висловили у справі Чеферин проти Словенії (ČEFERIN v. SLOVENIA, no. 40975/08), де визнали притягнення адвоката до відповідальності через таку критику порушенням права на свободу вираження поглядів. Рішення було ухвалено 16 січня 2018 року.

Заявник у цій справі, пан Чеферин, був покараний національним судом за неповагу до суду. Адвокат представляв у суді особу, звинувачену у трьох вбивствах. До судового процесу були залучені три експерти, які мали оцінити ймовірність вчинення злочинів та можливість обвинуваченого відповідати за правопорушення.

Натомість заявник наполягав на невинуватості клієнта, наголошуючи на ненадійності свідчень експертів і вимагаючи виключення всіх доказів, отриманих з можливим порушенням прав людини свого клієнта. Так, адвокат називав висновки експертів «вигаданими конструкціями», «професійно слабкими», «позбавленими сенсу», вказував, що психолог застосував «застарілі методи з кам’яного віку психології», а також звинуватив прокурора у приховуванні доказів та назвав весь судовий процес фарсом. Суд визнав такі заяви образливими оціночними судженнями і оштрафував Чеферина за неповагу до суду. Крім того, заявник був покараний за критику прокурора.

Водночас, адвокат стверджував, що його критика спрямована на непрофесіоналізм та некомпетентність роботи експертів і не означає образи суду, а метою таких висловлювань був лише якнайкращий захист для свого клієнта, який міг бути ув’язнений на 30 років. Однак національні суди відхили апеляції Чеферіна.
Натомість Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь адвоката. Як відзначили судді, заяви були зроблені в контексті юридичного процесу та звучали лише в судовій залі – на противагу, наприклад, публічній критиці в медіа. Крім того, підрив довіри до вже наявних експертів був єдиним шляхом отримання нових висновків щодо підсудного. А оскільки межі прийнятої критики державних службовців можуть бути ширшими, це передбачає критику як прокурора, так і експертів, які є службовими особами.

«Вказані висловлювання хоч і мали негативне, місцями вороже побіжне значення, були визнані оціночними судженнями, що стосувалися сертифікованих експертів та виконання обов’язків прокурором в процесі проти клієнта заявника. Суд вважає, що ці судження не можна розцінювати як персональні атаки чи як такі, що спрямовані на особисту образу експертів, прокурора чи суду», – вказано у рішенні.

За підсумками розгляду справи, суд визнав порушенням права на свободу вираження поглядів притягнення адвоката до відповідальності за неповагу до суду через критику експертів та прокурора. Відповідно, такий підхід ЄСПЛ буде використовувати і при розгляді майбутніх справ.

Також ЄСПЛ відзначив, що більшість суджень були висловлені усно під час процесу, при цьому немає жодних свідчень реакції суддів на критику заявника. Самому ж Чеферіну не надали жодної можливості пояснити чи захистити свою позицію. Зважаючи на це, суд наголосив на обов’язку суду вести процес у такий спосіб, щоби забезпечити його справедливість абсолютно для всіх, а не лише щоб перевіряти окремі процедури та оцінювати пояснення сторін в суді.

Повний текст рішення можна знайти за посиланням: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180286.