Юристи ЦЕДЕМ стали співавторами проекту нової редакції Закону «Про телебачення та радіомовлення»

December 20, 2017

14 грудня 2017 року в Раді зареєстрований проект нової редакції Закону України «Про телебачення та радіомовлення» (№7397). До розробки законопроекту, зокрема, були залучені юристи Центру демократії та верховенстава права Ігор Розкладай та Дарія Опришко. Запропонована редакція, що носитиме назву «Про аудіовізуальні медіа-сервіси», зорієнтована на імплементацію європейського законодавства в національне в сфері надання аудіовізуальних послуг.

Оптимальними способами досягнення поставленої мети автори вважають оновлення положень з урахування технологічного розвитку, спрощення регулювання шляхом вилучення із Закону зайвих технічних деталей, забезпечення чіткості та передбачуваності у частині обмеження діяльності у цій сфері (ліцензування, вимоги до контенту, нагляд, санкції тощо), а також забезпечення гарантій незалежності та прозорості механізмів регулювання.

Серед новел, передбачених проектом, можна виділити такі:

  • нова редакція розділяє лінійні (одночасне масове приймання користувачами створених програм згідно з розкладом) аудіовізуальні медіа-сервіси та нелінійні, тобто такі, зміст яких можна переглянути на замовлення в обраний користувачем час, виділяючи особливі типи – суспільний аудіовізуальний медіа-сервіс, що регулюватиметься спеціальним Законом та мовлення громад – медіа-послуга, що надаватиметься неприбутковими організаціями (крім політичних партій та релігійних організацій), статутна діяльність яких спрямована на розвиток громадянського суспільства;
  • зазначено дві процедури отримання дозволів на мовлення: ліцензування та реєстрація, при цьому вказано, що ліцензуванню підлягає лише надання доступу до пакетів розкладів програм з використанням радіочастотного ресурсу України (аналогове та цифрове ефірне мовлення), а кабельне, проводове, супутникове, таке, що поширюється через мережу Інтернет тощо – реєстрації, яку здійснюватиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення;
  • проектом передбачено, що Національна рада, яка розглядає справи про порушення відповідного законодавства, може застосовувати такі санкції: оголосити попередження, призначити штраф, сума якого відштовхуватиметься від мінімальної заробітної плати, скасувати реєстрацію або звернутись до суду про анулювання ліцензії, а також, у визначених Законом випадках, призупинити дію ліцензії чи надання сервісу доступу до розкладів програм;
  • для забезпечення ефективності та прозорості механізмів регулювання створюватиметься Орган спільного регулювання та нагляду, у складі представників громадських об’єднань, інших недержавних організацій та фахівців, для прийняття рішень з питань захисту неповнолітніх від шкідливого впливу контенту, додержання законодавства про особливості діяльності медіа-сервісів під час проведення виборів та ін.

Варто зазначити, що дія цього Закону не відноситься до поширення аудіовізуальної інформації на веб-сайтах, на яких інформація створюється користувачами, сайтах державних органів, органів місцевого самоврядування, поширення у вигляді електронних версій матеріалів друкованих ЗМІ чи інформаційних агентств, розміщених на їхніх веб-сайтах, аудіовізуальні продукти у вигляді онлайн-ігор тощо.

Натепер, законопроект знаходиться на розгляді в Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63139