Закон України “Про розвідку”: таємниця розвідувальної інформації

September 22, 2020

17 вересня 2020 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон “Про розвідку” (Проект № 2412-д, н.д., Олександр Завітневич, Давид Арахамія, Ірина Верещук та інші), один із проектів, необхідних для євроатлантичної інтеграції.

Закон розроблено з урахуванням досвіду правового регулювання діяльності розвідувальних органів держав-членів ЄС та держав-членів НАТО. В медійній сфері зміни передбачають посилення захисту інформації, отриманої внаслідок проведення розвідувальних заходів.

Серед основних нововведень Служби безпеки України отримає функції розвідувального співтовариства. Це означає, що оперативні підрозділи Центрального управління СБУ, які здійснюють контррозвідувальну діяльність, зможуть проводити розвідувальні заходи для отримання інформації в інтересах контррозвідки. Розвідувальними органами є:

  • Служба зовнішньої розвідки України;
  • Розвідувальний орган Міністерства оборони України;
  • Розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Закон регулює питання стосовно інформації про розвідувальні органи та діяльність. Зокрема, він визначає, що інформація про методи, сили і засоби розвідки, дані про забезпечення споживачів розвідувальною інформацією та про взаємодію розвідувальних органів з іншими суб’єктами розвідувального співтовариства належить до розвідувальної таємниці. Така інформація не підлягає оприлюдненню та наданню на запити відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Застосування трискладового тесту у такому разі не є можливим, оскільки законодавець не передбачив посилання на цей механізм, а визначив дані таємними за замовчуванням. Не підлягає оприлюдненню також інформація про використання публічних коштів, яка законом віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Вимоги щодо віднесення, організації та забезпечення режиму поводження з інформацією, що належить до розвідувальної таємниці, визначає Президент України, у тому числі на основі пропозицій координаційного органу з питань розвідки. Водночас, надання доступу до інформації, що містить розвідувальну таємницю, під час демократичного цивільного контролю визначається спільними актами розвідувальних органів. Такі положення фактично встановлюють нові процедури, відмінні від тих, що передбачені Законом України “Про державну таємницю”.

Крім того, на розвідувальні органи покладений обов’язок гарантувати захист інформації від несанкціонованих дій, що можуть призвести до її витоку, блокування або втрати. Закон встановлює порядок доступу до розвідувальної інформації, неправомірне оприлюднення якої може створити загрозу національній безпеці України. 

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67895