Законопроект 4107: мала реформа для Нацради з питань телерадіомовлення

October 5, 2020

17 вересня 2020 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект №4107 “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення” (н.д. Микита Потураєв, Євгенія Кравчук). 

Автори проєкту пропонують розширення кола суб’єктів подання кандидатур та змінити розмір заробітної плати членам Нацради.

Цей законопроект є малою реформою аудіовізуального законодавства в рамках чинного Закону України “Про телебачення і радіомовлення” і адаптує положення законопроекту “Про медіа” 2693-д під чинний закон.   

Основна відмінність проекту №4107 від аналогічних положень законопроекту про медіа контроль над Апаратом Нацради. 

Законопроект про медіа (2693-д) визначає, що Національна рада затверджує структуру, граничну чисельність, штатний розпис і положення про апарат Національної ради, а законопроект 4107 скорочує цей список лише до штатного розпису та структури. 

Крім того, №4107 розширює можливості для набору персоналу до Апарату Нацради, адже дозволяє увійти до його складу не лише державним службовцям, а і робітникам. Окрім того, законопроект №4107  більш ніж удвічі скорочує оклади членів Національної ради: 33 прожиткові мінімуми проти 75 у законопроекті про медіа.

Увага у проєкті №4107 зосереджена на прозорості зайняття посад членів Національної ради. Зокрема, вказано, що кандидати повинні бути “авторитетними у сфері телерадіомовлення” кандидатами, встановлені гендерні вимоги. Увага до гендерного складу, допоможе знизити корупційну складову та надасть можливість людям гідно конкурувати і урізнобарвити підходи до роботи в медійному просторі. 

Наразі законопроект перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради.

Каркта законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69965 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЧКА ОСНОВНИХ ТЕЗ В АНАЛОГІЧНИХ РОЗДІЛАХ ДВОХ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Питання

4107

2693-д

Призначення членів Національної ради ВРУ

Оголошення- набір кандидатів 21 день – після закінчення ще 14 днів затверджуються обрані кандидати – голосування ВРУ


Вакантні посади – всі, припинені достроково постановою ВРУ


Призначення відповідно до рейтингу голосування на посади – почергово

так само

Призначення членів Національної ради Президентом України

Президент створює комісію з 5 членів – так само

так само

Вимоги до кандидатів

громадянство України

вища освіта, державна мова

бездоганна репутація

управлінський досвід

останні 5 років роботи в праві, журналістиці, телерадіомовленні, електронних комунікаціях


Заборона:

обмежена дієздатність, адмін.правопорушення за корупцію за останній рік

заборона за вироком суду є кінцевим бенефіціарним власником, ключовим учасником чи власником істотної участі ліцензіатів 


Суб’єктами права подання кандидатур на посаду члена Національної ради є громадські об’єднання та творчі спілки у сфері телерадіомовленнятакі самі


Зобов’язання при вступі на посаду

упродовж одного місяця з дня призначення на посаду вийти зі складу наглядових або управлінських органів юридичних осіб, що є ліцензіатами, скласти представницький мандат та звільнитися з будь яких інших посад

так само

Звичайний конкурс членів

Відбір кандидатів на посаду члена (членів) Національної ради розпочинається не пізніше ніж за 90 днів до дня закінчення п’ятирічного строку повноважень відповідного члена (членів) Національної ради. Строк проведення конкурсу не може перевищувати 85 днів.

так самоПосади та оклади

Організацію роботи голови та членів Національної ради забезпечує патронатна служба, до складу якої належать: помічники-консультанти членів Національної ради (по одному представнику), помічник та референт голови Національної ради оклад помічників-консультантів членів Національної ради, помічника та референта голови Національної ради встановлюється в розмірі ⅓ від розміру окладу голови Національної ради

 

посадові оклади членів Національної ради відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року:

Голова Національної ради – 40;

Перший заступник голови Національної ради – 37;

Заступник голови Національної ради – 35;

Відповідальний секретар Національної ради  – 35;

Член Національної ради – 33.

Посадовий оклад члена Національної ради встановлюється в розмірі 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб


Посадовий оклад голови Національної ради встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національної ради з коефіцієнтом 1,3. Посадовий оклад першого заступника голови, заступника голови та відповідального секретаря Національної ради встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національної ради з коефіцієнтом 1,2
Дострокове припиненняповноважень

  • за власним бажанням
  • припинення громадянства або виїзд закордон на ПМЖ
  • поркшення обмежень чи заборон (що вказані вище)
  • обвинувальний вирок суду або вирок про недієздатінсть, безвісно відстунім
  • стан здоров’я
  • неучасть в 3 підряд засіданнях
  • смерті

Рішення приймає Нацрада, оскаржується до суду

так само

Апарат Нацради

Склад: держслужбовці та обслуговуючі робітники


Час: 5 років


Структура та штатний розпис затверджується нацрадою


Оклад: 3 розміри посадового окладу для аналогічної посади Секретаріату КМУ

тільки держслужбовці


5 років


Національна рада затверджує структуру, граничну чисельність, штатний розпис і положення про апарат Національної ради.