Запропоновано зміни щодо порядку інформування про діяльність органів влади

December 15, 2017

13 грудня 2017 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку інформування діяльності суб’єктів владних повноважень №7395, ініціатором якого є голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. Необхідність розробки цього документу виникла як наслідок двох масштабних реформ українського медіаландшафту: створення суспільного мовника та реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ.

Основна кількість змін, що передбачені цим проектом, стосуються Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», який містить положення, що суперечать, зокрема, Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ» та загальній логіці вказаних реформ. Серед основних новел законопроекту:

  • Введення єдиного поняття офіційного друкованого видання та долучення його до переліку друкованої продукції, яка не підлягає державній реєстрації.
  • Внесення до засад висвітлення діяльності органів влади їхнього обов’язку відкрито і прозоро поширювати інформацію про свою діяльність, зокрема, через власні веб-сайти мережі Інтернет,
  • Встановлення вимоги до органів влади поширювати інформацію про свою діяльність державною мовою,
  • Введення обов’язкового маркування для повідомлень органів влади у недержавних ЗМІ про використання коштів платників податків з цією метою у зрозумілій формі,
  • Встановлення обов’язку телеканалу «Рада» здійснювати трансляції та записи чіткого переліку засідань та заходів, пов’язаних із роботою Верховної Ради,
  • Закріплення права народних депутатів на висвітлення ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» своєї депутатської діяльності (виступ з питань діяльності разом із звітом перед виборцями) у визначеному НСТУ порядку в передачі, тривалість якої складає не менш ніж 25 хвилин,
  • Встановлення права народних депутатів на публікацію під своїм авторством з питань депутатської діяльності не частіше одного разу в квартал у виданні «Голос України» обсягом до 1/16 загальної газетної площі,
  • Скасування обов’язковості висвітлення в аудіовізуальних ЗМІ переліку заходів за участі Президента України, певних дій Кабінету Міністрів України, подій щодо інших органів влади та органів місцевого самоврядування.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63136