Заява ЦЕДЕМ щодо зміни порядку формування Наглядової ради Суспільного мовника

November 27, 2020

Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) звертає увагу народних депутатів України на необхідність зміни порядку формування Наглядової ради Суспільного мовника.

23 листопада 2020 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №4413 про внесення змін до Закону України “Про суспільне телебачення і радіомовлення України”, який має на меті усунути колізію в питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами. 

Так, за чинною редакцією статті 8 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», до Наглядової ради мають входити по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання та дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій, що призначаються на 4 роки.

Однак Закон не врегульовує питання строку повноважень у випадках, коли (а) депутатські фракції та групи делегують членів до Наглядової ради два чи більше разів протягом каденції, (б) депутатські фракції та групи, які делегували членів до Наглядової ради, припинили свою діяльність. 

Такі неточні формулювання Закону уже в січні 2021 року можуть спричинити ситуацію, коли в Наглядовій раді опиняться члени, делеговані депутатськими фракціями і групами як минулого, так і поточного скликання. Адже до поточного складу Наглядової ради входить п’ять членів від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України 8-го скликання. Повноваження трьох з них спливають 19 січня 2021 року, а інших двох – лише 11 липня 2023 року.

Зареєстрований законопроєкт пропонує усунути цю колізію, щоб призначення нових членів депутатськими фракціями і групами відбувалося один раз протягом каденції. А у разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, делегованого від депутатської фракції чи групи, така депутатська фракція чи група може делегувати нового члена лише на невідбутий попереднім членом строк.

Ми вважаємо, що цей законопроєкт дозволить забезпечити ефективність та сталість діяльності Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України, що є необхідним для незалежності Суспільного мовлення. 

Зокрема, Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи CM/Rec(2012)1 щодо управління суспільними засобами масової інформації зазначає, що призначення вищих наглядових органів організацій суспільного мовлення повинні відбуватися таким чином:

  • призначення не можуть здійснюватися з метою здійснення політичного або іншого впливу на діяльність організацій суспільного мовлення;
  • призначення здійснюються на визначений термін.

ЦЕДЕМ закликає народних депутатів України:

  • невідкладно прийняти законопроект №4413 про внесення змін до Закону України “Про суспільне телебачення і радіомовлення України”, для усунення колізії у призначенні та звільненні членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України;
  • висунути фахових та компетентних кандидатів від депутатських фракцій та груп до нового складу Наглядової Ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

ДОВІДКА:

Перший склад Наглядової ради почав виконувати свої повноваження 19 січня 2017 року, термін повноважень – чотири роки. Відповідно до рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення до складу Наглядової ради увійшли 9 представників від громадських об’єднань та асоціацій та 8 від депутатських фракцій і груп парламенту 8-го скликання. 

Протягом кількох наступних років за власним бажанням з Наглядової Ради пішли кілька членів, делегованих фракціями та групами. А саме, Віталій Портников (фракція партії «Народний фронт»), Тарас Аврахов (депутатська група «Воля народу»), Сергій Таран (фракція партії «Блок Петра Порошенка»), Ігор Хохич (депутатська група «Відродження»), В’ячеслав Козак (фракція партії «Радикальна партія Олега Ляшка»). Натомість у липні 2019 року фракція партії «Блок Петра Порошенка» делегувала Оксану Миронову, а депутатська група «Воля народу» – Катерину Дулапчій. Нові члени до Наглядової ради від інших депутатських фракцій не обирались.

Крім того, за власним бажанням вийшли зі складу Наглядової Ради представники громадських об’єднань та асоціацій. Наразі у Наглядовій раді 13 членів

Тривають перевибори від громадських об’єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність у сфері освіти та науки; у сфері забезпечення прав національних меншин; у сфері захисту інтересів дітей та молоді; у творчій сфері; у сфері захисту прав осіб з особливими потребами. Адже 19 січня 2021 року спливають повноваження переважної більшості членів Наглядової ради.

Відповідно до чинног закону п’ять фракцій і дві депутатські групи парламенту 9-го скликання мають делегувати своїх представників до складу Наглядової Ради до середини січня 2021 року.