Заява українських організацій громадянського суспільства щодо затвердження критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

October 6, 2022

08 вересня 2022 року Міністерство фінансів України опубліковало проєкт регуляторного акту – наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Критерії ризиків).

Проєкт передбачає, що ці Критерії ризиків використовуватимуть такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу:

 • Професійні учасники фондового ринку (ринків капіталу та організованих товарних ринків, включаючи Центральний депозитарій цінних паперів, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку);
 • Спеціально визначені суб’єкти (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):
 • Адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
 • Нотаріуси;
 • Суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;
 • Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;
 • Постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
 • Суб’єкти аудиторської діяльності; 
 • Бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; 
 • Суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; 
 • Суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; 
 • Суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; 
 • Суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор.

Оскільки ОГС є учасниками цивільно-господарських, а також адміністративних відносин, вони у своїй діяльності контактують з деякими вищезазначеними СПФМ, а значить цей проєкт вплине на їхню діяльність.

Крім того, певні види неприбуткових організацій (далі – НПО) прямо зазначені в критеріях ризиків за типом клієнта в тексті згаданого проєкту.

На думку експертів, ухвалення наказу у запропонованій Мінфіном редакції може призвести до неоднозначного трактування його положень з боку СПФМ і як наслідок – до надмірної зарегульованості діяльності НПО, створення перешкод у їхній діяльності з боку СПФМ. 

Вважаємо, що надзвичайно важливо затвердити чіткі і недискримінаційні Критерії ризиків, які СПФМ зобов’язані використовувати з метою дотримання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (надалі – Закон № 361).

Проаналізувавши текст проєкту, ми вбачаємо такі ризики його прийняття для діяльності НПО

Пунктом 2 частини 2 Розділу ІІ проєкту встановлено, що СПФМ мають враховувати такі значення критеріїв ризику за типом клієнта під час оцінки ризиків з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, якщо клієнт здійснює діяльність НПО (крім ОСББ), в тому числі благодійну діяльність, діяльність релігійних організацій, політичних партій, з такими ознаками:

 • НПО веде фіктивну діяльність;
 • Використання НПО декількох іноземних банківських рахунків;
 • Фінансова операція проводиться із залученням НПО, яка пов’язана з великими сумами готівки або пожертвуваннями без використання банківських рахунків;
 • Використання коштів не відповідає меті та діяльності НПО;
 • Проведення фінансових операцій за участі НПО без належного пояснення суті таких операцій;
 • Участь у фінансуванні придбання товарів подвійного використання;
 • Витрачання коштів НПО без формування відповідної звітності про їх використання;
 • Причетність осіб, які пов’язані із вчиненням злочинів, до діяльності НПО;

На нашу думку, регулятор некоректно визначив такі ознаки:

Ознака: фінансова операція проводиться із залученням НПО, яка пов’язана з великими сумами готівки або пожертвуваннями без використання банківських рахунків (надалі – Ознака 1)

Ризик: ознака сформована загальною фразою, що може потягнути за собою вільне трактування СПФМ поняття «великі суми готівки» і дає можливість блокування діяльності НПО, якщо СПФМ вирішить що певна сума є великою. 

В умовах військової агресії РФ проти України в країні діє велика кількість волонтерських організацій та благодійних фондів, які у своїй діяльності можуть отримувати пожертвування без використання банківських рахунків. Така ознака сама по собі не може свідчити про ризиковість НПО для ВК/ФТ, особливо, якщо НПО веде відповідну звітність, але може мати наслідком перепони у діяльності НПО з боку СПФМ.

Ознака: проведення фінансових операцій за участі НПО без належного пояснення суті таких операцій (надалі – Ознака 2)

Ризик: ознака сформульована дуже загально і дозволяє широке трактування з боку СПФМ щодо належності або неналежності пояснень про здійснювані операції. Крім того є незрозумілим, які операції вимагають належних пояснень, а які ні, і чому – що фактично дає можливість СПФМ вважати ризиковими будь-які операції НПО і вимагати будь-яких пояснень щодо них, адже критерії достатності/належності наданих пояснень не встановлено.

Ознака: використання НПО декількох іноземних банківських рахунків (надалі – Ознака 3)

Ризик: якщо НПО є великим благодійним фондом або громадською організацією, яка співпрацює з міжнародними донорами та партнерами, а також веде діяльність зокрема за кордоном, вона може мати кілька іноземних банківських рахунків. При цьому такі великі організації є, на нашу думку, найменш ризиковими, бо зазвичай мають ряд внутрішніх безпекових політик та проходять перевірку у іноземних партнерів, які зводять до мінімуму можливості використання НПО для ВК/ФТ.

Отже, така ознака несе в собі ризик надмірної зарегульованості сектору та створює можливості для перешкод у діяльності НПО з боку СПФМ без достатніх на те підстав. 

Ознака: причетність осіб, які пов’язані із вчиненням злочинів, до діяльності НПО (надалі – Ознака 4).

Ризик: ознака сформована загально і дозволяє широке трактування з боку СПФМ щодо кола осіб, причетних до діяльності НПО та які пов’язані із вчиненням злочинів. 

Це може призвести до того, що НПО буде відмовлено у послугах СПФМ без достатніх підстав і пояснень та може призвести до надмірної зарегульованості сектору і створити можливості для перешкод у діяльності НПО.

Враховуючи вищезазначене, рекомендуємо таке: 

Викласти Ознаку 1 в наступній редакції: фінансова операція проводиться із залученням НПО, яка пов’язана з сумами готівки, що дорівнюють або перевищують 400 тисяч гривень. 

Така редакція узгоджує Наказ зі ст. 20 Закону № 361, яка встановлює такий розмір для порогових фінансових операцій, які в обов’язковому порядку підлягають фінансовому моніторингу, при цьому конкретне визначення суми замість поняття «великі суми готівки» виключає можливість вільного трактування пункту.

Також, виключення з пункту такої ознаки як пожертвуваннями без використання банківських рахунків усуває ризик дискримінації ГО та БО, які в умовах бойових дій та війни можуть мати необхідність залучати готівку для своєї діяльності. Це не суперечить позиції FATF, яка визнає, що при деяких обставинах готівка – єдиний засіб, щоб провадити діяльність. 

Викласти Ознаку 2 в наступній редакції: проведення фінансових операцій за участі НПО без надання пояснень суті таких операцій, необхідність надання яких передбачена законом.

Дія цього Наказу поширюється на широке коло СПФМ, діяльність яких регулює спеціальне законодавство щодо кожного окремого СПФМ. Діяльність цих СПФМ включає в себе достатньо широке коло послуг, щодо яких НПО може потенційно до них звернутись, і надання цих послуг теж регулюється великою кількістю різних НПА. Таким чином, неможливо конкретизувати Ознаку 2 до певного переліку операцій та необхідних для них пояснень, оскільки підстав для таких операцій може бути безліч, але всі вони вже так чи інакше врегульовані чинним законодавством, яке і має визначати обсяг необхідних пояснень або документів, котрі можуть вимагатися для здійснення цих операцій. І СПФМ мають враховувати лише вимоги законодавства при здійсненні первинного фінансовго моніторинга, без можливості самостійно визначати належність або неналежність пояснень клієнта.

Викласти Ознаку 3 в такій редакції: використання НПО декількох іноземних банківських рахунків, як мінімум один з яких зареєстрований в державі (юрисдикції), зазначеній ч. 5 ст. 7 Закону № 361.

Вищезазначена норма закону визначає держави (юрисдикції), які можуть становити високий ризик ведення діяльності з відмивання коштів та фінансування тероризму, і якщо НПО має банківський рахунок на їхній території, то це дійсно може свідчити про вразливість НПО до ВК/ФТ. В той самий час, наявність банківських рахунків в доброчесних державах (юрисдикціях) сама по собі не може свідчити про ризиковість НПО для використання з метою ВК/ФТ. А отже, Ознака 3 в запропонованій нами редакції убезпечить НПО, які дотримуються всіх норм законодавства, в тому числі у сфері протидії ВК/ФТ, від надмірної зарегульованості їхньої діяльності з боку держави.

Викласти Ознаку 4 в такій редакції: Члени керівних органів НПО та/або посадові особи НПО залучені до кримінальної діяльності.

Ознака 4 в запропонованій нами діяльності відповідатиме формулюванню індикатора ризику, запропонованому в доповіді FATF Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations і має більшу визначеність щодо кола осіб, які можуть дійсно впливати на діяльність організації та створювати ризик.

З метою напрацювання положень, які дозволять уникнути ризику надмірного контролю за діяльністю ОГС та розробити збалансований недискримінаційний підхід до оцінки всіх СПФМ, а також для забезпечення дотримання принципу правової визначеності, який є невід’ємним принципом верховенства права, і якому має відповідати законодавство України, пропонуємо повернути проєкт наказу на доопрацювання.

Закликаємо залучити до процесу доопрацювання тексту проєкту представників громадського сектору, а саме: ГО “Ісар Єднання”, ГО “Український незалежний центр політичних досліджень”, ГО “Центр демократії та верховенства права”, ГС “Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ”, БО “Карітас України”, БО “Таблеточки”, БО “Твоя Опора”, ГО “Центр протидії корупції”, ГО “Трансперенсі Інтернешнл Україна”, ГО “Інститут законодавчих ідей”.

Підписати заяву ви можете за посиланням.

Заяву підтримали:

 1. Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ)
 2. Ісар Єднання
 3. Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД)
 4. ГО “Інститут законодавчих ідей”
 5. БО “Карітас України”
 6. ВГО “Асоціація сприяння самоорганізації населення”
 7. ГО «Аналітично-адвокаційний центр «Львівський регуляторний хаб»
 8. Центр розвитку громад, Харків
 9. ГО Кремінський ЦПКІД “Колохорт”
 10. ГО “Кремінська бізнес-асоціація”
 11. Громадська організація “Точка росту: освіта і наука”
 12. Громадська організація “Асоціація Української Миротворчої Школи”
 13. ГО “Інформаційний правозахисний центр”Едельвейс”
 14. ГО “Центр гендерної культури”
 15. ГО Моя Новопсковщина