Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України “Про рекламу”

June 1, 2023

Україна стала на крок ближчою до гармонізації українського медійного законодавства. 30 травня 2023 року Верховна Рада України 298 голосами підтримала законопроєкт № 9206 про зміни до Закону України “Про рекламу”. Відповідно до цих змін були імплементовані положення Конвенції про транскордонне мовлення і європейської Директиви про аудіовізуальні медіапослуги, що стосуються аудіовізуальної комерційної комунікації. 

Перелік нововведень викладений у пояснювальній записці, де вказано, що відповідно до законопроєкту:

 1. Вводяться нові терміни з Директиви в частині комерційних проявів в медіа, гармонізується термінологія із Законом “Про медіа” та Директиви. Зокрема, уточнюється поняття реклами та її форм, запроваджується поняття “користувацького контенту” та реклами у ньому. 
 2. Вводиться термін «продакт-плейсмент» і його регулювання. 
 3. Встановлюються критерії, за якими реклама вважається такою, що потрапляє під юрисдикцію України. 
 4. Звужуються вимоги щодо обов’язковості оплати в Україні розповсюдження реклами на території України (вона стосуватиметься лише аудіовізуальних медіа, і вимоги не поширюватимуться на рекламу мовників країн ЄС офіційними мовами Євросоюзу). 
 5. Прямо передбачається саморегулювання та співрегулювання у сфері реклами за рахунок прийняття кодексів (правил) створення та розповсюдження реклами. Зокрема, щодо реклами алкогольних напоїв (аби зменшити її вплив на дітей), реклами, яка включена у дитячі програми аудіальних чи аудіовізуальних медіа, а також розповсюджується на платформах спільного доступу до відео і стосується певних продуктів та напоїв. Таке регулювання покликане запобігти підкресленню позитивних якостей чи поживної цінності таких харчових продуктів та напоїв. 
 6. Розширюється заборона вміщувати в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними та/або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих людей чи груп людей за ознаками, зокрема, віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності, за іншими ознаками. 
 7. Уточнюється питання щодо наявності необхідних ліцензій та дозволів на рекламовані товари та послуги. Зокрема, резиденти інших держав, які рекламують товари та послуги на території України, повинні мати відповідні ліцензії чи дозволи на реалізацію таких товарів та послуг відповідно до законодавства країни, у якій працюють. Також коли йдеться про обов’язкову наявність ліцензій та дозволів, рекламодавцем не вважається рекламне агентство. 
 8. Забороняється будь-яка реклама резидентів країни-агресора. 
 9. Уточнюється регулювання соціальної реклами, зокрема, дозволено посилатися на рекламодавця, коли рекламодавцем є державний орган, орган місцевого самоврядування, міжнародна організація, міжнародне об’єднання, консульська установа іноземної держави, державний орган іноземної держави, представництво міжнародної організації, представництво міжнародного об’єднання, громадське об’єднання, благодійна організація або меценат фізичної культури і спорту (під час підготовки та проведення офіційних спортивних заходів та спортивних змагань), а також у соціальній рекламі, створеній в межах реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги та в рекламі національних фільмів. 
 10. Відповідно до Директиви збільшується до 20 % квота реклами (яка розраховується не погодинно, а для часових проміжків з 6.00 до 18.00 та з 18.00 до 24.00) в лінійних аудіальних та аудіовізуальних медіа. 
 11. Спрощуються правила переривання рекламою трансляції фільмів (за виключенням серіалів та документальних фільмів), програм новин та програм для дітей (не частіше одного разу кожні 30 хвилин). Під час трансляції програм, які складаються з автономних частин, або спортивних подій реклама розміщується в перервах між їх частинами 
 12. Суб’єктам у сфері аудіальних та аудіовізуальних медіа заборонено обробляти зібрані чи іншим чином отримані персональні дані дітей з такою комерційною метою як прямий маркетинг та профілювання, включаючи поведінково орієнтовану рекламу. 
 13. Запроваджується регулювання реклами на платформах спільного доступу до відео та спільного доступу до інформації, а також з використанням електронних комунікацій (месенджери, боти, віртуальна та доповнена реальність, будь-яких цифрових технологій), зокрема, обов’язковість маркування реклами, а також відповідності законодавству про рекламу, а також заборона спаму. 
 14. Забороняється спонсорування з використанням ТМ для електронних сигарет та схожих застосунків. 
 15. Допускається показ зброї у соціальній рекламі. 
 16. До переліку контролюючих органів додається орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності (в частині боротьби з рекламою на піратських сайтах). 
 17. Гармонізуються положення Законів України “Про лікарські засоби”, “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну”, “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, якими вносилися зміни до Закону України “Про рекламу”, зі змінами, які були внесені до Закону України “Про рекламу” Законом України “Про медіа” та набрали чинності 31 березня 2023 року 
 18. У Закон України “Про медіа” запропоновано внести зміни для виправлення техніко-юридичних неточностей.