Зустрічі представників влади та тютюнової індустрії мають бути прозорими!

August 31, 2021

Питання відкритості та публічності зустрічей представників влади та тютюнової індустрії потрібно остаточно вирішити, змінивши українське антитютюнове та антикорупційне законодавство.

Нагадуємо, що Рамкова конвенція ВООЗ з боротьби проти тютюну в статті 5.3 встановлює обов’язок представників влади захищати політику від впливу комерційних інтересів тютюнової промисловості, зокрема, у сфері акцизної політики. 

Керівні принципи реалізації статті 5.3 визначають, що між представниками тютюнової індустрії та представниками влади існує конфлікт інтересів, в першу чергу, в сфері охорони здоров’я. Конфлікт пов’язаний з різними цілями діяльності. Тютюнова індустрія має на меті реалізацію тютюнової продукції, що шкодить здоров’ю людей. Натомість, будь-який з напрямів державної політики спрямований на забезпечення добробуту, здорового та безпечного існування громадян. Таким чином, будь-які пільги для тютюнової індустрії суперечать політиці боротьби проти тютюну.

Прозорість зустрічей представників влади з тютюновою індустрією надає можливість контролювати контекст співпраці й пропозиції сторін. Така прозорість виключає можливість “співпраці” тютюнової індустрії з владою, наприклад, в сфері соціальної політики чи охорони здоров’я.

Отже, влада повинна запроваджувати заходи, які забезпечать прозорість взаємодії з тютюновою промисловістю, що, насамперед, стосується відкритості й підзвітності зустрічей представників тютюнової індустрії із уповноваженими особами органів державної влади. 

Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) виступає за необхідність забезпечення прозорості взаємовідносин індустрії та влади, зокрема, потрібно завчасно повідомляти про зустріч та розміщувати такі повідомлення у відкритих джерелах інформації. Відтак виконання статті 5.3 Рамкової конвенції ВООЗ Україною залежатиме від повноти імплементації в національне законодавство всіх без виключення рекомендацій Керівних принципів виконання статті 5.3.ЦЕДЕМ закликає уряд проводити зустрічі представників влади та тютюнової індустрії прозоро та відкрито у відповідності з вимогами статті 5.3 Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну та Керівними принципами її виконання, а також з урахуванням особливостей українського антикорупційного законодавства. Адже державна політика у сфері попередження вживання тютюнових виробів, зниження рівня куріння серед населення та зменшення залучення дітей та молоді до тютюнової залежності повинна будуватися, зокрема, на принципі пріоритетності політики у сфері охорони здоров’я у порівнянні з фінансовими, податковими та корпоративними інтересами суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з тютюновою промисловістю.