Курити (буде) більше не привабливо

January 30, 2020

Зареєстрований у Верховній Раді України 28.01.2020 р. з-кт №2813 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» є важливим кроком на шляху до гармонізації українського законодавства відповідно до положень Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну та норм Директиви ЄС/2014/40 з головним наголосом на високий рівень охорони здоров’я людини, особливо молоді, та дотримання міжнародних стандартів з боротьби проти тютюну та похідних від неї актів у сфері боротьби із поширенням тютюнової епідемії.

Ініціатива внесення проекту об’єднала представників різних депутатських фракцій парламенту – народних депутатів України з Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Булах Л.В., Радуцького М.Б., Дмитрієвої О.О., Макаренко М.В., Перебийніс М.В., Кузьміних С.В., Заславського Ю.І., Дубіля В.О., Дубнова А.В. та народного депутата України Крейденко В.В.

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування  наголошує, що сьогодні критичною є проблема поширеності куріння серед дітей і молоді. Згідно з Глобальним опитуванням молоді щодо вживання тютюну (GYTS) 2017 р., в Україні 18,4% дітей 13–15 років є теперішніми споживачами електронних сигарет (22,6% хлопців і 14% дівчат), а будь-коли пробували курити електронні сигарети 40% дітей цієї вікової групи. Окрім того, 14,9% дітей 13-15 років (17,8% хлопців і 12,1% дівчат) є теперішніми споживачами тютюну.

Тому забезпечення подальшого виконання Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та її Керівних принципів посилять захист нинішнього та прийдешніх поколінь від руйнівних наслідків споживання тютюну для здоров’я, економіки та екології.

Стратегія суворого дотримання положень Конвенції простежується у головних цілях законопроекту, серед яких вбачається основною – забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню передчасної захворюваності та смертності від неінфекційних хвороб. Тому норми проекту передусім спрямовані на зменшення привабливості й доступності тютюнових виробів, що допоможе запобігти виникненню нікотинової залежності серед людей.

Для цього у проекті закону пропонується наступне:

  • започаткування стандартизованої упаковки тютюнових виробів однакового темно-оливкового кольору без логотипу;
  • збільшення розміру зображень медичних попереджень про шкоду куріння на упаковках тютюнових виробів (65% площі пачки). Попередження будуть містити реалістичні зображення хвороб, викликаних курінням, та щорічно оновлюватися;
  • регулювання обігу електронних сигарет та заправних контейнерів до них;
  • запровадження визначення та регулювання пристроїв для забезпечення куріння та тютюнових виробів для нагрівання;
  • заборона продажу електронних сигарет та різних тютюнових виробів особам до 21 року;
  • заборона видимого розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу (викладка на вітринах);
  • нові обмеження у рекламі тютюнових виробів;
  • надання органам місцевого самоврядування повноваження додатково визначати вільні від куріння місця;
  • розширення переліку громадських місць, вільних від куріння;
  • імплементація положень Директиви 2014/40/ЄС, зокрема, впровадження понять та визначень, які стосуються досі не врегульованих законодавством України тютюнових виробів.

Ухвалення даного законопроекту сприятиме  виконанню Україною своїх зобов’язань в тому числі і згідно з Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Норми передбачені законопроектом, поглиблять реалізацію Указу Президента України №722/2019 від 30 вересня 2019 р. «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», зокрема Ціль 3: «забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці». Відповідно до специфіки розвитку України, викладеної у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», Завдання 3.8. визначає: «Знизити поширеність тютюнокуріння серед населення з використанням інноваційних засобів інформування про негативні наслідки тютюнокуріння».

В свою чергу, Кабінет Міністрів України підтвердив зобов’язання імплементувати Директиву 2014/40/ЄС, затвердивши План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (постанова №1106 від 25 жовтня 2017 року), в якому у пунктах 1389 – 1396 визначено заходи з імплементації в національне законодавство Директиви 2014/40/ЄС.

ЦЕДЕМ вітає реєстрацію законопроекту №2813 та разом з Центром громадянського представництва «Життя» та коаліцією «За вільну від тютюнового диму Україну»  продовжуватимуть роботу задля сприяння розбудови державної політики у сфері боротьби із поширенням тютюну, попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров’я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров’ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.