Встановлення підсумків та результатів місцевих виборів. Коли взнаємо результати

October 30, 2020

Виборці проголосували 25 жовтня 2020 року, тож тепер чекаємо на результати виборів. Про те, як встановлюються підсумки та результати виборів, та коли дізнаємось про результати, читайте далі у статті Центру демократії.

Встановлення підсумків виборів

Після закінчення голосування територіальні виборчі комісії (ТВК), що встановлюють підсумки виборів починають безперервні засідання, які тривають до встановлення підсумків голосування та результатів виборів у виборчих округах.

Але спершу відповідні ТВК мають отримати необхідну виборчу документацію. Так, після того, як члени дільничних виборчих комісій (ДВК) закінчать рахувати бюлетені та складуть протоколи про підрахунок голосів, пакети з протоколами, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, окремими думками членів ДВК (за наявності), актами, заявами, скаргами та рішеннями, які прийняла комісія, після закінчення підсумкового засідання ДВК транспортуються до відповідної ТВК, що встановлює результати виборів

Голова ТВК або визначений ним член ТВК приймає запечатані пакети з протоколами ДВК (розпечатує їх, оголошує зміст, приймає іншу виборчу документацію). Надалі ТВК перевіряє комплектність документів та цілісність упаковок з документами. 

Підсумки голосування встановлює ТВК, складаючи протокол про це:

 • обласна ТВК складає протокол про підсумки голосування з виборів депутатів обласної ради на підставі протоколів сільських, селищних, міських ДВК про підсумки голосування.
 • міська ТВК (міста з кількістю виборців 10 тис. і більше) складає протокол з виборів депутатів міської ради в межах територіального виборчого округу на підставі протоколів районних в місті ДВК про підсумки голосування.
 • сільська, селищна, міська – складає протокол з виборів депутатів обласної ради/ради в територіальному виборчому окрузі на підставі протоколів ДВК про підрахунок голосів.
 • районна в місті складає протокол з виборів:

– депутатів міськради в територіальному окрузі чи його частині (у міській територіальній громаді з кількістю виборців 10 тис. і більше);
– в багатомандатних виборчих округах (у міській територіальній громаді з кількістю виборців до 10 тис.);
– міського голови

на підставі протоколів про підрахунок голосів.

Не складаються протоколи про підсумки голосування:

 • з виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста без районного поділу) ради у відповідних багатомандатних виборчих округах;
 • з виборів сільського, селищного, міського (міста без районного поділу) голови.

В таких випадках одразу складається протокол про результати виборів на підставі протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців з відповідних місцевих виборів.

Протокол про підсумки голосування складається ТВК у трьох оригінальних примірниках. Кожен з примірників протоколу підписує голова, заступник голови, секретар та інші члени ТВК, які присутні на засіданні виборчої комісії та скріплюється печаткою ТВК. 

Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців мають право також підписати кандидати, їхні довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, присутні на засіданні ТВК при встановленні підсумків голосування.

Якщо виявлено неточності чи помилки в протоколі складається новий протокол з позначкою “Уточнений”.

Із 3 примірників протоколу:

 • 1 з них запаковується у відповідний пакет та передається до ТВК, яка встановлює результати виборів;
 • 1 з них зберігається у секретаря ТВК;
 • 1 з них вивішується у приміщенні ТВК для ознайомлення.

Окрім того, члени ТВК, кандидати, їхні довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, присутні на засіданні, мають право невідкладно отримати копію протоколу, засвідчену головою і секретарем ТВК  та скріплену печаткою комісії.

Однак існують обмеження лише по 1 копії протоколу для кожного члена комісії, кандидата, організації партії, офіційного спостерігача від кожної громадської організації, іноземної держави або міжнародної організації. 

Важливий момент: що ТВК зобов’язана встановити підсумки голосування в межах територіального, багатомандатного виборчих округів незалежно від кількості виборчих дільниць, у яких голосування не відбулось або було визнано недійсним.

Надалі ТВК надсилає повідомлення про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі Центральній виборчій комісії (ЦВК).

Після підписання протоколу про підсумки голосування його разом з іншими виборчими документами транспортують до ТВК, яка встановлює результати виборів.

Встановлення результатів виборів

До 6 листопада включно (не пізніше, ніж на 12 день після дня голосування) ТВК має встановити результати виборів депутатів у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, про що складає відповідний протокол. Але ТВК може продовжити цей строк не більше як на 1 день, якщо необхідно надати ТВК час для подання протоколу з позначкою “Уточнений”.

Обласні, районні у місті, міські, сільські, селищні ТВК на засіданні встановлюють результати виборів на підставі протоколів ТВК про підсумки голосування.

Протокол про результати виборів встановлюються у 2-х примірниках, їх підписують голова, заступник голови, секретар та інші члени ТВК, що присутні на засіданні, а засвідчуються вони печаткою комісії. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті (за наявності) ТВК, веб-сайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений ТВК спосіб.

Перший примірник мають право підписати кандидати в депутати, представники партій у територіальній виборчій комісії, присутні під час встановлення результатів виборів депутатів.

Встановлення результатів виборів депутатів від 10 тис. виборців

ТВК визначає організації партій, які братимуть участь у розподілі мандатів. Це партії-переможці, що отримали більше 5% від загальної кількості голосів виборців, поданих на підтримку територіальних виборчих списків від усіх організацій партій, у межах єдиного багатомандатного округу.

Відомості про результати виборів депутатів обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тис. і більше) невідкладно передаються до ЦВК.

Після визначення партій-переможців розпочинається розподіл депутатських мандатів.

Спочатку здійснюється розподіл мандатів серед кандидатів, включених до відповідних територіальних списків партій-переможців. Далі здійснюється розподіл решти мандатів серед кандидатів, включених до єдиних виборчих списків партій-переможців.

Зауважте, кожна партія-переможець отримує привілейований мандат його отримує кандидат під  номером 1 єдиного виборчого списку. По суті це кандидат, за якого виборець в принципі не голосує, оскільки такий кандидат не включається до жодного із територіальних виборчих списків. Однак, такий кандидат гарантовано отримує один депутатський мандат.

Для розподілу мандатів в межах територіальних списків спочатку необхідно визначити розмір виборчої квоти.

Визначення виборчої квоти

Виборча квота – це кількість голосів виборців, необхідна для отримання одного мандату. 

На місцевих виборах виборчу квоту визначає ТВК таким чином: розраховується діленням всієї кількості голосів виборців, поданих на підтримку усіх територіальних виборчих списків організацій партій-переможців (що набрали 5% і більше голосів) на кількість депутатських мандатів ради (за виключенням привілейованих мандатів, 1*кількість партій-переможців) = кількість голосів виборців за один мандат.

Приклад

Вихідні дані: Вибори депутатів до Київської міської ради

Кількість депутатських мандатів 120.

Загальна кількість голосів виборців, подані за організації партій-переможців 500 000 (результати умовні і наведені для прикладу).

Кількість організацій партій-переможців 5.

Виборча квота : 500 000 кількість голосів/ (120 мандатів мінус 5 привілейованих мандатів партій-переможців) = 500 000/115 = 4 347 

Отож, виборча квота 4 347 голосів виборців це вартість одного депутатського мандата. 

Для визначення кількості мандатів відповідної організації партії у територіальному окрузі загальна кількість голосів виборців в конкретному територіальному окрузі за організацію партії ділиться на виборчу квоту. Отримане ціле число і буде кількістю мандатів, яку отримає організація партії та кандидати, включені до відповідного територіального виборчого списку.

Приклад

Вихідні дані: Організація партії “КМР” отримала 18 000 голосів виборців в межах територіального округу. 

18 000 / 4 347 = 4,14

Таким чином, 4 мандати отримує організація партії “КМР” від територіального округу.

Також організація партії матиме невикористані голоси:  18000 мінус (4*4 347)=612 голосів.

Визначили кількість мандатів – переходимо до визначення, хто ж саме із територіального списку організації партії отримає ці  депутатські мандати.

При розподілі мандатів за територіальним списком, голоси виборців будуть мати вплив лише щодо частини кандидатів, які наберуть більше 25% розміру виборчої квоти. Такі кандидати розміщуються на початку територіального виборчого списку відповідної організації партії у порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата у депутати. 

Якщо кандидати отримують однакову кількість голосів визначальною буде черговість кандидатів, яку встановила організація партії при висуванні кандидатів. Всі інші кандидати будуть розміщені у черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів. А отже, мандат потенційно може отримати кандидат, який хоч і набрав меншу кількість голосів, але за рахунок перебування у партійному списку вище за кандидата з більшою кількістю голосів, пройде до ради.

Отож, вплив виборців є лише при розподілі мандатів за територіальними списками, де голоси виборців будуть визначальними не для всіх кандидатів, а лише для тих, які наберуть більше 25% виборчої квоти. Щодо решти кандидатів “діятиме” система закритих списків, де партія, а не виборці, впливає на те, хто отримає депутатський мандат. Адже перевагу матимуть не голоси виборців, а вищий порядковий номер кандидата у списку. 

Приклад

Якщо виборча квота складає 4 347, то 25% від виборчої квоти складає 1086 голосів.

Вихідні дані: 

Кількість мандатів 4

25% виборчої квоти – 1086

Результати голосування такі:

Кандидат А  (200 голосів)

Кандидат В (1500 голосів)

Кандидат С (1500 голосів)

Кандидат Д  (4400 голосів)

Кандидат Е  (900 голосів)

Черговість кандидатів за результатами виборів буде такою:

Кандидат Д  (4400 голосів)

Кандидат В  (1500 голосів)

Кандидат С  (1500 голосів)

Кандидат А  (200 голосів)

Кандидат Е   (900 голосів)

Отож, до ради пройдуть всі, окрім Кандидата Е. Не зважаючи на те, що кандидат набрав більше голосів, ніж Кандидат Б, мандат він не отримає, оскільки визначальним буде черговість, встановлена партією. 

Відтак, ТВК визначає порядок кандидатів у депутати в кожному територіальному виборчому списку кожної організації партії та визначає обраних депутатів. 

Якщо за результатами виборів у відповідному окрузі кількість отриманих організацією партії депутатських мандатів є більшою, ніж кількість осіб, яких відповідна організація партії включила до територіального виборчого списку, весь залишок невикористаних голосів (включно з тими, що складають цілу частину від виборчої квоти) зараховується до кількості голосів, поданих у єдиному багатомандатному окрузі на підтримку виборчого списку цієї організації партії.

Визначення обраних кандидатів у єдиному виборчому окрузі

Кандидати, які обрані за територіальними списками, не враховуються при розподілі мандатів по єдиному виборчому списку. Невикористані голоси виборців будуть використані при розподілі мандатів за єдиними виборчими списками організацій партій-переможців. І тут вже 100% черговість кандидатів, які отримають мандат визначатиметься не виборцями, а організацією партії – згідно затвердженої нею черговості кандидатів під час висування.

Так, ТВК встановлює загальну кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кожної організації партії.

Далі всі невикористані голоси виборців у територіальних округах сумуються і діляться на виборчу квоту. Ціла частина від отриманої частки кількість депутатських мандатів, яку отримають кандидати у депутати, включені до відповідного єдиного виборчого списку від цієї організації партії. 

Дробові залишки до трьох знаків після коми враховуються при розподілі додаткових депутатських мандатів. По одному додатковому мандату отримають організації партій, які мають більші дробові залишки. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках кандидатів від організацій партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список організації партії, який отримав більшу кількість голосів виборців у єдиному багатомандатному окрузі. 

Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

Повторні вибори призначаються, якщо:

 • у виборчому бюлетені в день голосування не залишилося жодного виборчого списку організації партії в єдиному багатомандатному виборчому окрузі;
 • за результатами виборів неможливо сформувати 2/3 складу відповідної місцевої ради;
 • виборчий процес місцевих виборів був зупинений в зв’язку з введенням в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану.

Результати виборів депутатів сільських, селищних, міських рад з кількістю виборців до 10 тис.

ТВК визнає обраними депутатами у багатомандатному окрузі кандидатів у депутати, які отримали найбільшу порівняно з іншими кандидатами, зареєстрованими у тому самому окрузі, кількість голосів виборців. Якщо за результатами голосування у відповідному багатомандатному окрузі на останній мандат у цьому окрузі претендують два або більше кандидатів у депутати, які отримали однакову кількість голосів виборців, ТВК приймає рішення про призначення повторного голосування щодо цих кандидатів.

Якщо за результатами виборів залишились вакантні мандати, будуть проведені повторні вибори у відповідному багатомандатному окрузі.

Результати виборів сільського, селищного, міського голови

ТВК визнає обраним сільським, селищним, міським (міст з кількістю виборців до 75 тисяч осіб) головою кандидата, який отримав найбільшу порівняно з іншими кандидатами на посаду кількість голосів виборців. Міським головою (міста з кількістю виборців від 75 тисяч) визнається кандидат, за якого подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні (не менше 50%+1 голос). У випадку, коли два або більше кандидатів одночасно отримати найбільше голосів і це однакова кількість голосів виборців буде призначене повторне голосування щодо цих кандидатів.

Якщо на посаду сільського, селищного, міського голови був лише один претендент його буде обрано, якщо він отримає не менше 50%+1 голос. Якщо ж із двох кандидатів на посаду міського голови (міста з кількістю виборців від 75 тисяч) ніхто не отримав більше половини голосів виборців (50%+1 голос) буде проведено повторне голосування.

Повторні вибори призначаються якщо:

1) до виборчого бюлетеня для голосування в день виборів або в день повторного голосування на виборах депутатів в багатомандатному виборчому окрузі, сільського, селищного, міського голови було включено лише одного кандидата, і кількість голосів виборців, поданих на його підтримку, становить не більше 50 відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

2) до виборчого бюлетеня для голосування на виборах міського голови (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) в день виборів включені два кандидати на посаду міського голови, і за результатами голосування жоден із кандидатів не отримав на свою підтримку більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) до виборчого бюлетеня для голосування в день повторного голосування було включено два або більше кандидати, і за результатами повторного голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців подано за двох або більше кандидатів;

4) за результатами виборів депутатів в багатомандатному виборчому окрузі залишилися вакантні депутатські мандати (кількість осіб, обраних депутатами в багатомандатному окрузі, є меншою, ніж кількість мандатів, які розподілялися в цьому окрузі). Повторні вибори у такому окрузі призначаються з кількістю мандатів, які залишилися вакантними;

5) станом на день голосування у виборчому бюлетені не залишилося жодного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) голосування у день голосування (день повторного голосування) було визнано недійсним або не було організовано і проведено відповідно до цього Кодексу на всіх виборчих дільницях відповідного виборчого округу;

7) особа після її обрання не набула депутатського мандата, повноважень сільського, селищного, міського голови у встановленому порядку;

8) особа, обрана сільським, селищним, міським головою, визнана такою, що відмовилася від депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського голови;

9) виборчий процес місцевих виборів був зупинений в зв’язку з введенням в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану.

Оприлюднення результатів виборів

Тож, виконавши процедури, про які ми розповіли вище ТВК, які встановлюють результати виборів, повинні забезпечити їх оприлюднення. 11 листопада граничний строк для оприлюднення результатів виборів. Результати оприлюднюються в друкованих ЗМІ, на офіційних веб-сайтах виборчих комісій чи рад.

Результати виборів до місцевих рад публікуються у вигляді списку осіб, обраних депутатами відповідних рад із зазначенням в алфавітному інформації про кожного депутата:

 • прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності);
 • числа, місяця, року народження;
 • відомостей про освіту; 
 • партійності; 
 • посади, місця роботи (заняття);
 • місця проживання;
 • виборчого округу у якому обраний депутат;
 • кількості голосів виборців, поданих на його підтримку;
 • назви місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата/самовисування.

Також публікується інформація про всіх обраних сільських, селищних, міських голів, а саме:

 • прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності);
 • число, місяць, рік народження;
 • відомості про освіту; 
 • партійність; 
 • посада, місце роботи (заняття);
 • місце проживання;
 • кількість голосів виборців, поданих на його підтримку;
 • назви місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата/самовисування.

Саме офіційне оприлюднення ТВК результатів виборів є підставою для звільнення обраного голови з роботи, несумісної з новою посадою.