Відкриті дані – відкриті можливості

June 15, 2015

9 квітня 2015 року було прийнято зміни до Закону України «Про доступ до публічної інформації», які вводять в Україні поняття відкритих даних. Закладена концепція була прийнята і впроваджена вперше у США у 2009 році, після чого її було запозичено низкою європейських держав. Суть концепції відкритих даних полягає у тому, що такі дані мають бути вільними та безоплатними (або ж оплатними за невелику суму коштів) у доступі, з можливістю вільного подальшого використання як з комерційною, так і некомерційною метою, в тому числі шляхом включення до власного продукту. Єдиною умовою такого поширення є вказання джерела інформації при його використанні. Крім того, найпоширенішою формою її існування є електронна, що дозволяє зручну подальшу обробку такої інформації, а також можливість проведення ефективних досліджень за допомогою цих баз і спроможності змішувати дані, вміщені в них.

Основною перевагою відкритих даних є їхня зручність. З їх запровадженням зникає необхідність пошуку інформації у різноманітних джерелах, оскільки вони мають бути тематично згрупованими на єдиному порталі. Забезпечення оновлення такої інформації лежить на уряді та органах державної влади, які мають забезпечувати постійне оновлення такої інформації. Зокрема, описана система діє у США, де на порталі http://www.data.gov/ доступною є різноманітна категорія інформації у вигляді посилань на бази даних: від загальної інформації про ВНЗ США до інформації про вартість медичних послуг у американських лікарнях. Значний обсяг інформації можна знайти і на аналогічному порталі відкритих даних Великобританії (http://data.gov.uk/).

Можливість вільного використання відкритих даних сприятиме розвитку інформаційних технологій. Так, у сучасному світі де без смарт-технологій важко уявити власне життя, вказані дані можуть лягати в основу швидких і оперативних застосувань, що допомагатимуть широким верствам населення. Якщо взяти вище описаний приклад з цінами медичних послуг, то це дозволило б порівнювати такі дані, сприяло б належному вибору медичного закладу особою відповідно до власних потреб та можливостей.

Крім того, оприлюднення низки даних у формі відкритих даних суттєво спрощує життя громадським активістам. Інформацію, яку раніше вони могли отримати лише через запит на доступ до публічної інформації, а часом ще й за окрему плату через масивність таких даних, вони зможуть отримувати набагато оперативніше – через кілька кліків у браузері. Неоприлюднення чи неоновлення таких переліків даних є підставою для притягнення до відповідальності розпорядників публічної інформації.

На даний момент, перелік інформації, що має оприлюднюватися у формі відкритих даних, ще не затверджено Кабінетом Міністрів. Саме цей орган визначає їх категорії, вимоги до формату і структури таких наборів даних та періодичність їх оновлення. Втім, згаданими змінами до законодавства також було внесено низку змін до законів України, які прямо віднесли певні категорії інформації до відкритих даних. До них відносяться, з-поміж іншого, відомості Реєстру вищих навчальних закладів, Реєстру громадських об’єднань, інформації про державні закупівлі, матеріали генерального та детального плану території, а також інформація про бюджет (бюджетні запити, квартальна та річна звітність про виконання Державного бюджету України, паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм, рішення про місцеві бюджети, інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) тощо).

Єдиний державний веб-портал відкритих даних (http://data.gov.ua/) нині вже працює у режимі бета-тестингу. Він структурно запозичив вдалі риси свого американського відповідника, проте обсяги інформації, розміщеної на ньому, досі є незначними. Сподіваємося на найшвидше прийняття відповідної постанови уряду, що дозволить динамічно розвивати ринок відкритих даних в Україні.