Як іноземній організації громадянського суспільства (ОГС) заснувати благодійний фонд в Україні

September 5, 2022

Іноземні фізичні та юридичні особи можуть бути засновниками благодійних фондів в Україні, хоча у цьому випадку процедура заснування матиме низку особливостей.

До того ж, деякі процедури змінилися через воєнний стан в Україні – про це ми також поговоримо далі.

Які документи необхідно підготувати для реєстрації БФ іноземною ОГС

Важливо! Пам’ятайте про те, що документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено у міжнародних договорах. А документи, видані іноземною мовою, мають бути перекладені із засвідченням правильності перекладу українською або підписом перекладача в установленому законодавством порядку!

Окрім того, необхідно дотримуватись інших вимог до оформлення документів, які встановлені статтею 15 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань”.

 1. Статут благодійного фонду

Установчим документом благодійного фонду є статут, який затверджують засновники благодійного фонду або уповноважені ними особи.

Статут благодійного фонду повинен містити:

 1. Найменування благодійного фонду;
 2. Цілі та сфери благодійної діяльності;
 3. Інформацію про органи управління благодійного фонду, їхній склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 4. Порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійного фонду, крім вищого органу управління благодійного фонду, їхнього заміщення, зупинки та припинення їхніх повноважень (відкликання);
 5. Порядок внесення змін до установчих документів благодійного фонду;
 6. Джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійного фонду;
 7. Підстави та порядок припинення благодійного фонду, зокрема, порядок розподілу активів;
 8. Умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їхнього виключення зі складу учасників благодійного фонду.

У статуті благодійного фонду можуть бути визначені особливості діяльності та припинення такої організації, які не повинні суперечити законам України.

Крім того, враховуючи, що благодійний фонд повинен бути внесений до Реєстру неприбуткових організацій та установ, статут повинен містити положення про заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їхньої частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім витрат, передбачених законодавством України про працю), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. А також положення про те, що  у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи будуть передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, тобто іншій благодійній організації, – або зараховані до доходу державного бюджету.

Також пам’ятайте пам’ятати, що благодійні фонди мають свою, визначену Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” специфіку управління. Ці правила викладені у IV Розділі вже згаданого закону і їх необхідно враховувати, коли ви створюєте статут.

Важливо! Вже на етапі підготовки проєкту статуту благодійного фонду засновнику необхідно продумати, хто надалі буде керівником: громадянин України чи  іноземець. Оскільки в більшості випадків для працевлаштування в Україні іноземцю потрібен дозвіл, найкращий варіант – передбачити статутом вашого фонду посаду керівника відповідно до класифікатора професій. Наприклад, Директор Фонду. Детальніше про це поговоримо далі.

Примірник статуту, що подаватиметься на реєстрацію, повинен бути прошитий, пронумерований та підписаний засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами.

Важливо! Статут благодійного фонду укладається обов’язково українською мовою та додатково, за бажанням, іншими мовами. Для реєстрації обов’язково подати саме статут, викладений українською мовою, а його іншомовні версії можна подавати за бажанням.

 1. Рішення засновника (уповноваженого органу іноземної ОГС) про:

 • створення та державну реєстрацію благодійної організації;
 • затвердження установчого документу благодійної організації (статут);
 • обрання органів управління благодійної організації (відповідно до статуту);
 • визначення особи, яка має право представляти благодійну організацію для здійснення реєстраційних дій (із зафіксованою згодою особи на покладення на неї таких обов’язків).

Рішення може бути оформлено у вигляді протоколу та обов’язково повинне містити:

 • дату і місце його складання;
 • реквізити засновника;
 • прийняті засновником рішення;
 • підпис керівника засновника, скріплений печаткою.

Цей документ також повинен бути прошитий та пронумерований, підписаний засновниками (учасниками) або уповноваженими особами. Його слід подавати на реєстрацію обов’язково викладеним українською мовою і, за бажанням, іншими мовами.

 1. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-засновника в країні її місцезнаходження. Цей документ також має бути перекладений українською і легалізований (консульська легалізація чи проставлення апостилю) в установленому законодавством порядку.
 1. Заява про державну реєстрацію благодійного фонду. 

Ця заява має бути складена виключно українською мовою. Зразок заяви про державну реєстрацію благодійного фонду є на сайті Міністерства юстиції (заява для реєстрації юридичної особи, форма 2).

Важливо! Для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій та отримання статусу неприбуткової організації необхідно обов’язково заповнити 8 сторінку форми заяви. Цю заяву державний реєстратор передасть до Державної податкової служби України, котра повинна розглянути її та прийняти рішення щодо внесення БФ до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Однак, зважаючи на специфіку умов воєнного стану, можливо доведеться заповнити також форму 1-РН у Державній податковій службі.

 1. Документ щодо структури власності благодійного фонду.

Цей документ можна складати українською та, за бажанням, іноземною мовами. Інформацію щодо  того, як правильно подати структуру власності, дивіться на сайті Міністерства фінансів України

Подання та реєстрація документів

ОГС має призначити особу, уповноважену на здійснення реєстраційних дій. Такою особою може бути як громадянин України, так і іноземець.

Важливо! Для подання документів необхідно мати Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) на ім’я людини, яка здійснюватиме подання документів, навіть якщо це іноземець. РНОКПП можна отримати протягом 5 робочих днів у територіальному органі Державної податкової служби України за місцем отримання доходів (фактично, за місцем де буде відбуватися реєстрація фонду). Детальніша інструкція про те, як це зробити, доступна за посиланням.

Державну реєстрацію благодійних фондів здійснюють за місцем розташування такої організації  місцеві центри надання адміністративних послуг та нотаріуси.

Актуальний перелік суб’єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію, дивіться на сайті Мінюсту.

Подати документи для державної реєстрації благодійного фонду можна:

 • через уповноваженого представника: потрібно подати примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію документу, що засвідчує його повноваження. Це може бути як довіреність, так і копія відповідного наказу керівника ОГС. Якщо документ виданий іноземною мовою та/або за іноземним законодавством, його потрібно перекласти та/або легалізувати відповідно у встановленому законодавством порядку);
 • поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена);
 • через електронні засоби зв’язку, якщо така можливість передбачена (необхідне проставлення кваліфікованого електронного підпису).

Важливо! Для того, щоб подати документи про реєстрацію у паперовій формі, особі, що виступає заявником або представником, окрім іншого, необхідно пред’явити:  паспорт громадянина України або документ, що підтверджує особу іноземця (належним чином перекладений, переклад завірений нотаріально або легалізований) та РНОКПП.

В умовах воєнного стану та протягом місяця з моменту його припинення чи скасування державна реєстрація має свої відмінності. Ось деякі з них, які можуть діяти при реєстрації БФ:

 1. Не всі державні реєстратори та нотаріуси можуть здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб за умов воєнного стану, тому краще переконатися, чи може суб’єкт, якому ви збираєтесь подати документи, виконати таку реєстрацію.
 2. Якщо в адміністративно-територіальній одиниці, де ви перебуваєте або плануєте зареєструвати благодійний фонд, Міністерство юстиції припинило доступ до державних реєстрів, здійснити таку реєстрацію можна будь-де, незалежно від місцезнаходження вашого фонду.
 3. Адміністративний збір за реєстрацію вашого фонду не справлятиметься, якщо предметом діяльності вашого БФ є надання допомоги:
 • Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам;
 • органам цивільного захисту;
 • добровольчим формуванням територіальних громад;
 • іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави;
 •  особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії.
 1.   Державна реєстрація може проводитися на підставі надісланих електронною поштою документів, якщо вони створені та засвідчені відповідно до законодавства.

Після подачі документів на реєстрацію державний реєстратор має видати опис наданих документів, на якому зазначений код доступу до результатів розгляду справи.

Також для підтвердження контрагентам вашого БФ необхідно буде надавати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Щоб отримати цей витяг, після внесення вашого БФ до реєстру неприбуткових установ, необхідно звернутися із відповідною заявою до Державної податкової служби. Детальніше про те, як отримати  витяг – за посиланням.

Також пам’ятайте, що в разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів до контролюючого органу подається реєстраційна заява за формою 1-РН з позначкою «зміни», до якої додаються копії змінених установчих документів, скріплені печаткою та засвідчені директором фонду. Заява та копії документів повинні бути подані протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом 10 календарних днів з моменту виникнення таких обставин. За неподання таких даних передбачена відповідальність – накладення штрафу на неприбуткову організацію.

Хто може бути керівником БФ?

Керівником благодійного фонду можуть бути як і громадяни України, так й іноземці.

Які іноземці можуть стати керівником Фонду без отримання дозволу на працевлаштування? Перелік таких категорій іноземців є доволі коротким, і визначений частиною 6 статті 42 Закону України “Про зайнятість населення”. Серед них іноземці, що постійно проживають в Україні або отримали дозвіл на імміграцію.

Однак законодавство України вимагає отримувати дозвіл на працевлаштування для більшості іноземців та виконувати низку вимог, передбачених VII розділом Закону України “Про зайнятість населення”. Такий дозвіл видається із чітким зазначенням назви посади, яку обійматиме іноземець, вона повинна бути передбачена Класифікатором професій. Якщо ж назва такої посади відсутня в Класифікаторі, то отримати дозвіл на працевлаштування іноземця як керівника вашого благодійного фонду буде неможливо, і вам доведеться змінювати Статут.

Як ми вже згадували раніше, це питання слід розв’язати ще при написанні Статуту вашого фонду і передбачити, що посада керівника фонду буде визначена, наприклад, як “Директор Фонду”.

Для отримання такого дозволу необхідно спершу зареєструвати ваш БФ, а тоді подати пакет документів, у якому, зокрема, є копія проекту трудового договору (контракту) з майбутнім директором-іноземцем, засвідчена роботодавцем (тобто благодійним фондом в особі директора). Виходячи з цього, щоб призначати директором фонду іноземця, що потребує дозволу, проєкт трудового договору має посвідчити керівник фонду, який не матиме потреби отримувати такий дозвіл.

Корисні ресурси та посилання

Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan 

Законодавство

Про благодійну діяльність та благодійні організації від 05.07.2012 року №5073-VI 

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

Постанова КМУ “Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану” від 06.03.2022 №209

“Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI

Матеріал створено ЦЕДЕМ у межах проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”, що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID Ukraine – USAID Україна.