АМК визнав перешкодою заборону копіювати архівні документи власними засобами

October 30, 2019

18 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет України оприлюднив свої рекомендації про рівні умови використання архівних документів. Рекомендації стали підсумком перевірки, яку АМК провів за зверненням науковців, дослідників та громадських організацій (зокрема і ЦЕДЕМ), незгодних з незаконним обмеженням доступу до архівів.

Нагадаємо, що на сьогодні у Порядку користування документами Національного архівного фонду, який затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5, встановлено заборону для користувачів на копіювання власними технічними засобами документів певних форматів. Здебільшого це документи великого формату (більше А4), які найчастіше використовуються для дослідження генеалогії.

При цьому, архівні установи мають право надавати платні послуги, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України: зокрема, складати архівні довідки (копії, витяги) на тематичні, персональні (біографічні та генеалогічні) і майнові запити користувачів.

Дослідження генеалогії на замовлення фізичних осіб здійснюють також професійні приватні дослідники.

Тобто у сфері проведення генеалогічних досліджень архівні установи та професійні дослідники є фактично конкурентами, оскільки замовники можуть обирати суб’єкта, що буде проводити дослідження – державну установу чи професійного дослідника.

Тому заборона копіювання, встановлена у вказаному вище Порядку, є перешкодою для професійних дослідників, які вимушені звертатися за послугою копіювання до архівних установ.

Цю перевірку АМК розпочав у зв’язку з зверненнями громадських організацій, науковців та дослідників, які користуються послугами архівних установ. Така заборона передбачена змінами, внесеними у червні 2018 року до Порядку користування документами національного архівного фонду. Крім того, заявники зазначали про факт надання архівними установами послуги «надання документів для копіювання». Хоча вона відсутня у Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівним установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою КМУ від 07.05.1998 № 639 (в редакції постанови КМУ від 14.03.2018 № 175).

Антимонопольний комітет України у своєму рішенні зазначив, що «таким чином дії Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України з розробки та затвердження Порядку користування документами НАФ в зазначеній вище редакції, не сприяють розвитку конкуренції у сфері діяльності професійних дослідників і створюють додаткові необґрунтовані перешкоди, у зв’язку з чим Комітетом надано рекомендації:

  1. Міністерству юстиції України:

1.1) при виконанні завдань із забезпечення формування державної політики у сфері архівної справи сприяти розвитку конкуренції у сфері діяльності професійних дослідників;

1.2) внести зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5, з урахуванням інформації, викладеної в мотивувальній частині рекомендацій, з метою створення рівних умов в конкуренції між архівними установами та професійними дослідниками.

  1. Державній архівній службі України при виконанні завдань з реалізації державної політики у сфері архівної справи сприяти дотриманню умов конкуренції архівними установами у взаємодії з професійними дослідниками».

Мін’юсту та Державній архівній службі України надано місячний термін для розгляду цих рекомендацій.

Джерело