До ВРУ внесли проект закону, що посилює гарантії роботи з відкритими даними

June 14, 2018

На початку червня Парламентом було отримано Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов ведення бізнесу і забезпечення гарантій діяльності з відкритою інформацією» (Проект №8439, н.д. Олександр Опанасенко, Григорій Шверк, Владислав Севрюков, Сергій Висоцький, Федір Бендюженко).

Основною метою проекту є посилення гарантій діяльності з відкритими даними в Україні шляхом внесення змін до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних».

Автори пропонують заборонити встановлення розпорядниками інформації (як безпосередньо, так і у взаємодії із держателями та/або адміністраторами єдиних і державних реєстрів та інших відповідних інформаційних джерел) будь-яких перешкод доступу (проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень)  і завантаження оприлюдненої інформації у формі відкритих даних. Крім того в проекті конкретизується, що дія законодавчих гарантій стосовно роботи з відкритими даними поширюється і на фізичних, і на юридичних осіб. Також, право вільно та безоплатно отримувати, поширювати оприлюднену публічну інформацію може бути реалізоване як особисто, так і за допомогою автоматизованих (без участі людини) засобів.

Проект передбачає встановлення принципу (презумпції) правомірності діяльності з оприлюдненою публічною інформацією, навіть у випадку подальшого її спростування. Звідси, користувачі не можуть притягатися до відповідальності за дії щодо отримання, використання і поширення даної інформації, а також не зобов’язані додатково перевіряти достовірність і правомірність  дій розпорядників інформації щодо її оприлюднення.  У той же час, Кабмін, який визначає перелік наборів відкритих даних, значно розширив список у Постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №1100, який тепер сягає близько 600 позицій.

Окрім того, зміни стосуються оприлюднення інформації, що містить персональні дані фізичної особи, які, згідно з Законом, можуть бути конфіденційними.  Зокрема, персональні дані фізичної особи, отримані з відповіді на запит та/або оприлюднені у формі відкритих даних (безпосередньо, через державні реєстри тощо) розпорядниками інформації втрачають статус інформації з обмеженим доступом. При цьому, Європейський суд з прав людини у 2017 році у справі «Satakunnan Markkinaporssi Oy and Satamedia проти Фінляндії [ВП]*» (Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland [GC], №931/13) визначив, що публікація відкритих податкових даних значної частини населення у спосіб, вчинений заявниками без вагомого внеску в публічну дискусію порушує справедливий баланс між свободою вираження та правом на повагу приватного життя.

Картка законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64159 .

*Велика Палата