В Україні стартував добір спеціалістів моніторингового органу з доступу до публічної інформації

July 12, 2021

12 липня 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики України з метою реалізації статті 11 Конвенції про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе) оголосило добір кандидатів, що висуваються до Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів. 

Яка роль Групи спеціалістів? 

Відповідно до Конвенції, група спеціалістів з доступу до офіційних документів – це технічний орган, до складу якого входитимуть доброчесні, незалежні та неупереджені експерти у сфері доступу до офіційних документів. 

Основним завданням групи спеціалістів буде оцінка реалізації положень Конвенції Тромсе, а також звітування про законодавчі та інші заходи, які здійснюють держави-підписанти Конвенції у частині її імплементації.

Хто може претендувати на місце у складі Групи спеціалістів? 

3 березня 2021 року відбулось 1937-ме засідання Комітету Міністрів Ради Європи, де було прийнято Резолюцію CM / Res (2021) 2 про правила процедури виборів членів Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів (далі – Правила).  

Правила визначають строгі вимоги до кандидатів, зокрема до їх кваліфікації, неупередженості та незалежності. Також Правила визначають повноваження членів Групи, їх склад, порядок висування кандидатів, обрання, а також терміни їх повноважень. 

Міністерством культури та інформаційної політики України у співпраці з юристами ЦЕДЕМ розроблено на основі вищевказаних Правил, Порядок проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів, затверджений наказом МКІПу від 27 травня 2021 р. № 371. 

Відповідно до Порядку, кандидатом у члени Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів може бути громадянин України, який:

  • має високі моральні якості;
  • володіє ґрунтовними знаннями положень Конвенції, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини, законодавства України у сфері доступу до публічної інформації;
  • компетентний з питань доступу до публічної інформації, свободи вираження поглядів або має професійний досвід у сфері доступу до публічної інформації та свободи вираження поглядів;
  • вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Не може бути кандидатом для висунення на обрання членом Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів особа, яка обіймає посаду в органі державної влади, що передбачає прийняття рішень, пов’язаних із формуванням та/або реалізацією політики у сфері доступу до публічної інформації і може мати потенційний конфлікт інтересів при виконанні обов’язків члена Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів.

Отож, якщо ви вважаєте себе поборником цінностей демократичного суспільства,  справжнім бійцем за права і основоположні свободи людини, а також маєте належний досвід у сфері доступу до публічної інформації, подавайтесь до Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів. 

Зверніть увагу, що кандидати можуть подати документи до  21 липня 2021 року.