Політично значущі особи в ОГС – чим це загрожує

June 24, 2024

Трохи про терміни

Політично значущі особи або РЕР (від англ. Politically Exposed Person) – фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.

Крім цих осіб, Національний банк України відносить до категорії РЕР ще і юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є політично значущі особи, члени їхніх сімей або особи, пов’язані з політично значущою особою

Кінцевий бенефіціарний власник або КБВ – для юридичних осіб це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння)

Пов’язані з РЕР особи – фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

  • відомо, що такі особи мають спільне з РЕР бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або: 

– мають будь-які інші тісні ділові зв’язки з PEP;

  • є КБВ юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди РЕР.

Члени сім’ї  чоловік/дружина або прирівняні до них особи, син, дочка, пасинок, падчерка, усиновлена особа, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, зять та невістка і прирівняні до них особи, батько, мати, вітчим, мачуха, усиновлювачі, опікуни чи піклувальники

ОГС – організації громадянського суспільства (громадські об’єднання та благодійні організації)

Трохи про нормативні документи 

З визначенням РЕР та вимогами до заходів фінмоніторингу, що застосовуються відносно юридичних осіб, у яких РЕР є КБВ, можна ознайомитись у: 

Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про ПВК/ФТ);

Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65;

Положенні про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління НБУ від 28.07.2020 № 107

Посилений фінансовий моніторинг – чи насправді це проблема? 

ОГС, що має РЕР як КБВ, потрапляє під заходи посиленого фінансового моніторингу, а отже і додаткові перевірки з боку банків у процесі банківського обслуговування такої ОГС.

Наголосимо, що банки можуть застосовувати посилені заходи фінмоніторингу до ОГС лише за сукупністю підстав:

(1) належної перевірки такого клієнта на підставі достовірної і обґрунтованої інформації, 

(2) за обов’язкової умови наявності в структурі власності такої організації кінцевого бенефіціарного власника, коли такий КББ є PEP, членом його сім’ї або пов’язаною з РЕР особою.

Існує загальне правило, відповідно до якого під час належної перевірки юридичної особи, КБВ якої є PEP, банки та інші суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані додатково здійснювати такі заходи:

  • одержувати дозвіл керівника для: 

(1) встановлення (продовження) ділових відносин, 

(2) проведення (без встановлення ділових відносин) фінансових операцій на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тисяч грн (одноразових чи як кілька фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою);

  • вживати достатніх заходів з метою встановлення джерела статків (багатства) та джерел коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції. 

Іншими словами, банк може вимагати від ОГС документи про джерела статків та походження коштів РЕР, щоб сформувати власне загальне розуміння про їх походження, наприклад, завдяки спадкуванню, найманій праці, веденню бізнесу, інвестуванню;

  • здійснювати поглиблений моніторинг ділових відносин таких ОГС (детальніше – нижче у цій статті).

Банк має самостійно оцінити вплив PEP на ОГС та встановити, які у РЕР були повноваження, коли вони займали публічні посади, та їхній зв’язок із чинними державними діячами. 

Також рівень заходів фінансового моніторингу залежить від тих банківських послуг та продуктів, які ОГС отримує. Наприклад, банки можуть не надто глибоко занурюватися в операції ОГС, якщо їхній обсяг за рахунками у банку не перевищує 200 тис. гривень за квартал.

Встановлюючи наявність чи відсутність КБВ в юридичній особі, банк не обмежений відомостями з ЄДР та завжди вимагає від клієнта структуру його власності.

Банк для встановлення та верифікації особи КБВ має право використовувати дані з офіційних документів, офіційних та/або інших відкритих джерел, зокрема іноземних державних реєстрів, подібних до ЄДР. Банк також може використовувати інформацію, отриману від клієнта, уживаючи необхідних заходів із перевірки отриманої інформації за допомогою інших джерел. Наприклад, Реєстру національних публічних діячів, запровадженого YouControl.

Проте, з погляду банків, якщо інформації про відповідну особу немає в окремій базі даних, то це ще не підтвердження того, що вона не належить до категорії PEP.

Банк може не вживати заходів з установлення джерел статків (багатства) та джерела коштів, пов’язаних із фінансовими операціями PEP, якщо одночасно виконані такі умови:

1) рівень ризику ділових відносин із ОГС / разової фінансової операції на значну суму є низьким;

2) у банку немає підозри щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму;

3) рахунки, що відкриті в банку, ОГС використовує переважно для нарахування заробітної плати, соціальних виплат; або обсяг фінансових операцій за всіма рахунками ОГС, відкритими в банку, не перевищує 400 тисяч гривень (еквівалент) за місяць.

Наскільки довічний статус РЕР “довічний”?

Норми Закону про ПВК/ФТ встановлюють довічний статус РЕР.

Проте саме посилений фінмоніторинг відбувається під час перебування РЕР на посаді та протягом наступних 12 місяців після відставки або звільнення

Тобто якщо протягом 12-місячного терміну з дня звільнення чи відставки особа зі статусом РЕР не здійснювала ризикованих операцій, то посилений фінансовий моніторинг перестає діяти, а отже, ОГС, в якій такий РЕР є КБВ, не повинна відчувати на собі більш прискіпливої уваги, ніж звичайний клієнт банку

Що робити, якщо банк аж занадто прискіпливий?

Алгоритм дій єдиний: скаржитись до Національного банку України. 

Як саме – поради трішки нижче. 

НБУ в листі від 06.02.2024 № 25-0005/9103 наголосив, що застосування підходу, за яким усім без винятку РЕР встановлюють високий (неприйнятно високий) рівень ризику або відмовляють в обслуговуванні, суперечить Закону про ПВК/ФТ.

Щоб для РЕР не створювали дискримінаційні умови обслуговування, в Законі про ПВК/ФТ наголошено на необхідності застосувати до цієї категорії клієнтів ризик-орієнтований підхід з тим, аби для них встановлювався обґрунтований рівень ризику та не допускались факти безпідставної відмови в обслуговуванні.

Якщо банк відмовляє ОГС, КБВ якої є PEP, членом сім’ї чи особою, пов’язаною з РЕР, у встановленні (підтриманні) ділових відносин та/або проведенні фінансової операції – він зобов’язаний протягом 5 робочих днів надати такій ОГС пояснення у письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.

Таку відмову можна оскаржувати в НБУ, і у випадку підтвердження її безпідставності та необґрунтованості, НБУ накладає на банк штраф у розмірі до 10 мільйонів гривень. 

Як все складно з цими банками! Де ще можна почитати? 

Під час відкриття рахунку та подальшого банківського обслуговування у ОГС завжди можуть виникати питання та непорозуміння.

Аби допомогти їм пройти всі складнощі на шляху банківського обслуговування, Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) розробив інфоматеріали-допомагайки та провів навчальні вебінари, з якими можна ознайомитись у записі.

Вся ця інформація покликана озброїти сектор знанням законодавства, яке регулює діяльність банків, та мінімізувати стрес від спілкування з банківськими працівниками, зробивши банківське обслуговування ОГС більш комфортним. 

Відповідь на питання шукайте у нашому матеріалі “Фінмоніторинг без стресу: як ОГС оминути проблеми з банківським обслуговуванням та куди скаржитись на банк” за цим посиланням.

А про те, як покращити банківське обслуговування та захистити ОГС від ризиків, можна довідатись за цим посиланням.

Цей матеріал підготовлено в межах проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”, що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.