В Україні розпочато процес відбору кандидатів до Групи спеціалістів Ради Європи з доступу до інформації

May 13, 2021

Нещодавно Кабінет Міністрів України визначив Міністерство культури та інформаційної політики України головним відповідальним міністерством за імплементацію Конвенції про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе).

Конвенція Тромсе передбачає створення та функціонування моніторингового органу – Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів.

Тож Центр демократії та верховенства права спільно з фахівцями Директорату інформаційної політики Міністерства культури та інформаційної політики України підготував проєкт наказу «Про затвердження Порядку проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів», який виставлений на громадське обговорення.

Зауважте, що зауваження і пропозиції до проєкту акту приймаються від фізичних та юридичних осіб, їхніх об’єднань до 14 травня 2021 року. 

Детальніше з наказом можна ознайомитись за посиланням.  

Нагадаємо, що 3 березня 2021 року відбулось 1937-ме засідання Комітету Міністрів Ради Європи, на якому прийняли Резолюцію CM / Res (2021) 2 про правила процедури виборів членів Групи спеціалістів з доступу до офіційних документів (далі – Правила).

Правила встановлюють вимоги до кваліфікації, неупередженості та незалежності Групи спеціалістів, а також їхні повноваження, склад, порядок висування кандидатів, обрання та терміни їх повноважень.

Правило 6.1. визначає, що кожна країна-підписант забезпечує прозорість та відкритість для конкуренції національної процедури відбору, що веде до висунення кандидатів до Групи з доступу до інформації Ради Європи, зокрема шляхом проведення публічних конкурсів та залучення відповідних державних та неурядових органів, з метою висунення найбільш кваліфікованих кандидатів.